Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Pukkila social- och hälsostation

Vid social- och hälsostation i Pukkila vårdar vi invånare med kroniska sjukdomar och ger icke-brådskande hälsovårdstjänster.

Om din sjukdom kräver vård samma dag, vårdas du vid Askola social- och hälsostation. Vi bedömer ditt vårdbehov per telefon, så ring alltid först. Det lönar sig att lämna ringbud i stället för att vänta på linjen.

Vid social- och hälsostation i Pukkila ger vi även hälsorådgivning och vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet för vuxna.

Om du behöver förnya ett recept ber vi att du sköter om ärendet i första hand i samband med en regelbunden kontroll eller annan mottagning. Om receptet behöver förnyas mellan kontroller kan du be om det per telefon eller via Mitt Kanta.

Besöksadress

Onnintie 3
07560 Pukkila Adressens tilläggsinformation:
Social- och hälsostationen fungerar i samband med välfärdscentret Onni.

Servicetider

måndag–fredag 08:00–16:00

Telefonservice

Vi betjänar hörselskadade i icke-brådskande ärenden per sms på numret 045 7396 5887.