Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ekonomisk rådgivning och stöd till barnfamiljer

Kontakta den ekonomiska vägledningen, rådgivningen och stödet inom det sociala arbetet för barnfamiljer, om:

Svårigheter i ekonomi- och livshanteringen kan orsakas av till exempel en förändring i livssituationen, arbetslöshet, sjukdom, en långvarig belastande livssituation eller till exempel beroende, såsom spel om pengar eller berusningsmedel.

Vid behov gör vi en bedömning av servicebehovet och öppnar ett klientskap enligt socialvårdslagen för dig eller din familj. Då får du en egen medarbetare som utarbetar en klientplan tillsammans med dig och ansvarar för att bevilja tjänster. Vi stödjer dig genom socialt arbete och socialhandledning.

Behovsprövat utkomststöd

Vi kan bevilja behovsprövat utkomststöd som främjar din familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig själv. Syftet är också att förebygga utslagning och ett långvarigt beroende av utkomststöd.

Du kan få behovsprövat utkomststöd om du har svårigheter på grund av överskuldsättning eller en plötslig försämring av din ekonomiska situation. Dessutom kan du få stöd för särskilda eller avvikande situationer, till exempel för kostnader som uppstår när ett barn föds eller en närstående begravs.

Läs mer om behovsprövat utkomstöd:

Du kan ansöka om stöd elektroniskt eller skriva ut en ansökningsblankett. 

Sibbo

Besöksadress

Det sociala arbetet för barnfamiljer, Nickby social- och hälsostation, Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Sandra Liljendal

Socialhandledare, Socialtjänster för barnfamiljer

Telefontid mån. kl 13-15 och tors. kl. 9–11

040 161 6415

Sandra.Liljendal@itauusimaa.fi

Borgå

Besöksadress

Borgå familjecenter, Konstfabriksgatan 4 C, vån. 3, 06100 Borgå

Telefontjänst

Micaela Nordgren

Byråsekreterare

Telefontid mån. kl 13-15 och tors. kl. 9–11

040 489 9591

Micaela.Nordgren@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Sari Westerlund

Socialhandledare

Telefontid mån. kl 13-15 och tors. kl. 9–11

040 489 9778

Sari.Westerlund@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom och Pukkila

Besöksadress

Lovisa familjecentral, Öhmansgatan 4, ingång C1 3:de våningen, 07900 Lovisa

Telefontjänst

Sandra Liljendal

Socialhandledare, Socialtjänster för barnfamiljer

Telefontid mån. kl 13-15 och tors. kl. 9–11

040 161 6415

Sandra.Liljendal@itauusimaa.fi

Johtava sosiaalityöntekijä

Jeanette Söderberg

Ledande socialarbetare

040 354 6133

Jeanette.Soderberg@itauusimaa.fi