Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 8.3.2022

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt välja ordförande och två vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för mandattiden 2022–2025.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt tillsätta välfärdsområdesvalnämnden, revisionsnämnden, nationalspråksnämnden, individsektionen och stadsstyrelsen och deras ordförande och ledamöter för mandattiden 2022–2025.

Välfärdsområdesfullmäktige också beslutade enhälligt tillsätta nämnden för beredskap och säkerhet, nämnden för ordnande av tjänster och nämnden för utveckling och samarbete och deras ordförande och ledamöter för mandattiden 2022–2025.

Aluevaltuuston puheenjohtajisto/ordförande och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige

Puheenjohtaja/ordförande Heikki Vestman KOK/SAML + KD

1. varapuheenjohtaja/1 vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen RKP/SFP

2. varapuheenjohtaja/2 vice ordförande Anette Karlsson SDP

Aluehallitus/välfärdsområdesstyrelsen (15 henkeä/personer)

Puheenjohtaja/ordförande Mikaela Nylander RKP/SFP, varajäsen/ersättare Petra Lind RKP/SFP

1. varapuheenjohtaja/vice ordförande Riku Honkasalo KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Jere Riikonen KOK/SAML + KD

2. varapuheenjohtaja/vice ordförande Tapani Eskola SDP, varajäsen/ersättare Pertti Lohenoja SDP

Pia Nurme KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Jeanette Broman KOK/SAML + KD

Otto Andersson RKP/SFP, varajäsen/ersättare Mikael Karlsson RKP/SFP

Jenna Perokorpi SDP, varajäsen/ersättare Arja Isotalo SDP

Bernhard Edgren RKP/SFP, varajäsen/ersättare Jesse Mårtenson RKP/SFP

Janne Lepola KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Arto Kujala KOK/SAML + KD

Kaj Lindqvist RKP/SFP, varajäsen/ersättare Fred Henriksson RKP/SFP

Kevin Servin PS/SANNF, varajäsen/ersättare Matti Jäppilä PS/SANNF

Marketta Mattila VIHR/GRÖNA, varajäsen/ersättare Lilli Kahri VIHR/GRÖNA

Marika Railila RKP/SFP, varajäsen/ersättare Frida Sigfrids RKP/SFP

Marja Manninen-Ollberg KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Mia Myllys KOK/SAML + KD

Patrik Björkman RKP/SFP, varajäsen/ersättare Tove Munkberg RKP/SFP

Kristian Forsman KESK/CENT, varajäsen/ersättare Heikki Junes KESK/CENT

Aluevaltuuston vaalilautakunta/Välfärdsområdesfullmäktiges valnämnden (5)

Puheenjohtaja/ordförande Otto Anderson RKP/SFP, varajäsen/ersättare Christoffer Hällfors RKP/SFP

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Jorma Wiitakorpi KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Marja Manninen-Ollberg KOK/SAML + KD

Anette Karlsson SDP, varajäsen/ersättare Arja Isotalo SDP

Jenni Lastuvuori PS/SANNF, varajäsen/ersättare Kevin Servin PS/SANNF

Lilli Kahri VIHR/GRÖNA, varajäsen/ersättare Sanna Kivineva VIHR/GRÖNA

Tarkastuslautakunta/revisionsnämnden (13)

Puheenjohtaja/ordförande Silja Metsola KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Kari Jahnsson KOK/SAML + KD

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Jaakko Jalonen SDP, varajäsen/ersättare Tero Aaltonen VAS/VF

Johan Söderberg RKP/SFP, varajäsen/ersättare Björn Sundqvist RKP/SFP

Ilkka Sillanpää PS/SANNF, varajäsen/ersättare Kari Pauloaho PS/SANNF

Timo Raivio VIHR/GRÖNA, varajäsen/ersättare Harri Lehtonen VIHR/GRÖNA

Petra Paakkanen RKP/SFP, varajäsen/ersättare Malin Havila RKP/SFP

Sonja Hällfors KESK/CENT, varajäsen/ersättare Lenita Niemelä KESK/CENT

Eila Kohonen SDP, varajäsen/ersättare Auli Lehto-Tähtinen SDP

Ari Oksanen KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Hannele Luukkainen KOK/SAML + KD

Tiina Sinkkonen KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Pirkko Parjanen KOK/SAML + KD

Marko Piirainen SDP, varajäsen/ersättare Mikko Valtonen SDP

Hannu Ollikainen RKP/SFP, varajäsen/ersättare Martin Segerstråle RKP/SFP

Johanna Knoop LIIK/RN, varajäsen/ersättare Sandra Riipi LIIK/RN

Kansalliskielilautakunta/nationalspråksnämnden (9)

Puheenjohtaja/ordförande Tom Liljestrand RKP/SFP, varajäsen/ersättare Roger Wide RKP/SFP

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Kjell Grönqvist SDP, varajäsen/ersättare Daniel Hannus SDP

Sebastian Ekblom RKP/SFP, varajäsen/ersättare Göran Wallen RKP/SFP

Petra Lind RKP/SFP, varajäsen/ersättare Gia Mellin-Kranck RKP/SFP

Anders Sélen VIHR/GRÖNA, varajäsen/ersättare Jens Hannuksela VIHR/GRÖNA

Bodil Lund RKP/SFP, varajäsen/ersättare Sofia Antman RKP/SFP

Jeanette Broman KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Linda Sundelin KOK/SAML + KD

Fred Henriksson RKP/SFP, varajäsen/ersättare Tobias Liljeström RKP/SFP

Jolanta Lundgren VAS/VF, varajäsen/ersättare Anki Tallqvist VAS/VF

Yksilöasioiden jaosto/individsektionen (7)

Puheenjohtaja/ordförande Tove Munkberg RKP/SFP, varajäsen/ersättare Stina Lindgård RKP/SFP

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Tero Suominen KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Jari Ilkka KOK/SAML + KD

Suvi Vuoksenranta KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Seija Haataja KOK/SAML + KD

Eva Kuntsi SDP, varajäsen/ersättare Riitta Ahola SDP

Mia Myllys KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Kia Lindström KOK/SAML + KD

Ben Grundström RKP/SFP, varajäsen/ersättare Stefan Sandström RKP/SFP

Ilkka Luusua PS/SANNF, varajäsen/ersättare Matti Jäppilä PS/SANNF

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta/nämnden för beredskap och säkerhet (13)

Puheenjohtaja/ordförande Satu Lindgren KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Pamela Weckman KOK/SAML + KD

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Christer Andersson RKP/SFP, varajäsen/ersättare Mikael Ahlfors RKP/SFP

Nina Pauloaho KESK/CENT, varajäsen/ersättare Anne Penninkangas KESK/CENT

Lennu Sajomaa PS/SANNF, varajäsen/ersättare Kirsi Toivola PS/SANNF

Helene Liljeström RKP/SFP, varajäsen/ersättare Elin Andersson RKP/SFP

Pia Baumgartner RKP/SFP, varajäsen/ersättare Sharie Sveholm RKP/SFP

Roosa Lehtimäki KESK/CENT, varajäsen/ersättare Marika Hyväri KESK/CENT

Jere Riikonen KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Antti Skogster KOK/SAML + KD

Janne Turunen SDP, varajäsen/ersättare Petri Hosiaisluoma SDP

Mikael Karlsson RKP/SFP, varajäsen/ersättare Oscar Lökfors RKP/SFP

Tom Sundbäck RKP/SFP, varajäsen/ersättare Christoffer Hällfors RKP/SFP

Tuomo Repo KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Erkki Naumanen KOK/SAML + KD

Jenni Hovilehto VIHR/GRÖNA, varajäsen/ersättare Jari Oksanen VIHR/GRÖNA

Palvelujen järjestäminen -lautakunta/nämnden för ordnande av tjänster (13)

Puheenjohtaja/ordförande Micaela Röman RKP/SFP, varajäsen/ersättare Bodil Weckström RKP/SFP

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Anna-mari Eloranta SDP, varajäsen/ersättare Riikka Lintukangas SDP

Pamela Stenberg RKP/SFP, varajäsen/ersättare Jonna Hinttaniemi RKP/SFP

Irmeli Hoffren KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Katri Kakkuri KOK/SAML + KD

Johanna Aaltonen SDP, varajäsen/ersättare Meri Lohenoja SDP

Jarkko Haverinen PS/SANNF, varajäsen/ersättare Janne Immonen PS/SANNF

Sanna Kivineva VIHR/GRÖNA, varajäsen/ersättare Tanja Lehtikuusi VIHR/GRÖNA

Tove Munkberg RKP/SFP, varajäsen/ersättare Charlotta Savin RKP/SFP

Tero Suominen KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Jari Ilkka KOK/SAML + KD

Pehr Sveholm RKP/SFP, varajäsen/ersättare Stefan Andersin RKP/SFP

Markus Pietikäinen SDP, varajäsen/ersättare Jan Nyström SDP

Arto Kujala KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Jani Asunmaa KOK/SAML + KD

Roy Harkimo LIIK/RN, varajäsen/ersättare Olli Kykkänen LIIK/RN

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta/nämnden för utveckling och samarbete (13)

Puheenjohtaja/ordförande Lotte-Marie Stenman RKP/SFP Hanna Lönnfors RKP/SFP

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Nea Hjelt KOK/SAML + KD Heljä Pulli KOK/SAML + KD

Charlotta Engblom RKP/SFP, varajäsen/ersättare Laura Günsberg-Sandström RKP/SFP

Abdirisak Ahmed RKP/SFP, varajäsen/ersättare Markus Sjöholm RKP/SFP

Nina Uski KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Hilkka Knuuttila KOK/SAML + KD

Marianne Korpi SDP, varajäsen/ersättare Minna Tirkkonen SDP

Mari Lotila VIHR/GRÖNA, varajäsen/ersättare Hanna Hurtta VIHR/GRÖNA

Jyrki Loijas KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Petri Hakasaari KOK/SAML + KD

Benny Engård RKP/SFP, varajäsen/ersättare Tobias Karlsson RKP/SFP

Hannu Vihreäluoto SDP, varajäsen/ersättare Tuomas Jakovesi SDP

Mikko Nieminen VAS/VF, varajäsen/ersättare Mikael Söderström VAS/VF

Piia Malmberg KOK/SAML + KD, varajäsen/ersättare Ritva Tarvainen KOK/SAML + KD

Ilkka Luusua PS/SANNF, varajäsen/ersättare Esa Kantee PS/SANNF

Godkännande av välfärdsområdets förvaltningsstadga

Välfärdsområdesfullmäktige godkände enhälligt följande ändringsförslag till förvaltningsstadgan.

SFP:s ändringsförslag till förvaltningsstadgan:

11 § Sektionen för individärenden ändras så att i stället för välfärdsområdesstyrelsen skall sektionen för individärenden ska vara under nämnden för ordnande av tjänster.

13 § Nämnderna, följande meningen tas bort: Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att grunda sektioner för nämnderna.

Fogas en ny 104 § Stöd till fullmäktigegruppens verksamhet

SDP:s ändringsförslag till förvaltningsstadgan:

103 § Aftonskolor ändras enligt följande

De grönas ändringsförslag till förvaltningsstadgan:

Bilaga 1 Arvodesstadga, 5 § Ersättning för inkomstbortfall: i första meningen läggs till att ersättning för inkomstbortfall betalas också för ordnande av närståendevård:

Välfärdsområdesfullmäktige röstade om följande ändringsförslag till förvaltningsstadgan, som blev inte godkända.

Sannfinländarnas ändringsförslag till förvaltningsstadgan:

Bilaga 1, s. 1:

I omröstningen vann VATEs förslag över ändringsförslaget med rösterna 53–6. För ändringsförslaget röstade Harkimo, Jäppilä, Lastuvuori, Luusua, Servin, Lindroos (ersättare von Flittner).

Rörelse Nus ändringsförslag till förvaltningsstadgan:

23 § Befogenheter i upphandlingar, avtal och förbindelser

I omröstningen vann VATEs förslag över ändringsförslaget med rösterna 57–2. För ändringsförslaget röstade Harkimo, Lindroos (ersättare von Flittner). Därefter drog Rörelsen Nu tillbaka sitt ändringsförslag till paragraf 24 § Befogenheter att köpa, sälja och byta aktier och 25 § Befogenheter att köpa, sälja och byta fast egendom.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände enhälligt förvaltningsstadgan med dessa förändringar och beslutade att förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart efter godkännandet. Protokollet för detta ärende justerades redan vid mötet. Välfärdsområdesfullmäktige godkände arvodesstadgan för förtroendevalda som bilaga till förvaltningsstadga med bara små tekniska korrigeringar. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade bedöma och fortsätta behandlingen av förvaltningsstadgan i juni och december 2022 på basis av de erfarenheter som fås.

Inrättande av tjänst som välfärdsområdesdirektör

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt inrätta tjänsten som välfärdsområdesdirektör. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade överföra beredningen av behörighetsvillkoren för tjänsten som välfärdsområdesdirektör, erfarenhet som räknas som merit samt rekryteringsprocessen till välfärdsområdesstyrelsen.

Val av tf. välfärdsområdesdirektör

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt välja Ann-Sofie Silvennoinen, som varit ordförande för det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde, till tf. välfärdsområdesdirektör. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att hon sköter tjänsten tills välfärdsområdesdirektören har valts och den valda personen tillträder tjänsten. Protokollet för detta ärende justerades redan vid mötet.

Välfärdsområdesfullmäktiges mötesdagar

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade sammanträda 29.3., 19.4., 17.5. och 14.6.2022.