Siirry sisältöön
Sök på sidan

Rådgivning och handledning

Social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nyland fortsätter i regel oförändrade och på samma platser som tidigare. Invånarna i Mörskom och Pukkila övergår till att använda Östra Nylands tjänster. Telefonnumren till servicerådgivningen, hälsovårdscentralerna och munhälsovården betjänar under kontorstid på vardagar.

Dra nytta av våra digitala tjänster!

Du kan också ta hand om dina ärenden, boka tid och få hjälp via våra onlinetjänster.

Servicerådgivning för alla

Servicerådgivning – fråga om social- och hälsovårdstjänsterna – Vi vägleder dig till det korrekta servicestället.

019 5600 111

Hälsovårdcentralens telefonnummer

Borgå, Näse hälsovårdscentral

Askolins väg 1, 06100 Borgå

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7397 6509

019 5600 400

Näsin terveyskeskuksen verkkosivut

Sibbo, Nickby hälsovårdscentral

Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5891

019 5600 600

Nikkilän sosiaali- ja terveysasema

Lovisa och Lappträsk, hälsovårdscentral

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5764

019 5600 300

Loviisan terveyskeskus

Askola hälsovårdscentral

Terveystie 1, 07500 ASKOLA

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5890

019 5600 200

Askolan terveyskeskus

Mörskom hälsovårdscentral

Genvägen 2, 07600 Mörskom

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5887

019 5600 500

Pukkila hälsovårdscentral

Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5887

019 5600 500

Munhälsovård

Borgå, munhälsovården

019 5600 401

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7397 9980

Sibbo, munhälsovården

019 5600 601

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5761

Lovisa och Lappträsk, munhälsovården

019 5600 301

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5762

Askola, munhälsovården

019 5600 201

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5888

Mörskom och Pukkila, munhälsovården

019 5600 501

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5887

Kvällar, veckoslut och helger fungerar tandjouren i Parksjukhuset i Helsingfors (Stenbäcksgatan 11). Ring alltid tidsbokningen för en bedömning av ditt vårdbehov innan du söker dig till jouren. Tidsbokningen har numret 09 4717 1110 och den är öppen kvällar kl. 14–21 samt veckoslut och helger kl. 8–21.

Nattjouren för munsjukdomar fungerar alla dagar klockan 21–08 på Mejlans brosjukhus, Haartmansgatan 4 00290, Helsingfors. Sök dig till vård via Jourhjälpens bedömning av vårdbehov, tfn 116 117.

Socialtjänster för barn, unga och familjer

Borgå, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

019 5600 451

kl. 9–15

Sibbo, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

019 5600 651

kl. 9–15

Lovisa och Lappträsk, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

040 5405 049

kl. 9–15

Askola, Mörskom och Pukkila, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

040 5405 049

kl 9–15

Social- och krisjouren

Östra Nylands välfärdsområde, Social- och krisjouren

019 5600 150

Nordenskiöldsgatan 20 A, 06100 Borgå

Social- och patientombudsmannen 

Social- och patientombudsmannen har till uppgift att främja klienternas och patienternas rättigheter. Ombudsmannen ger råd om man vill framställa en anmärkning, lämna ett klagomål eller anmäla en patientskada. Social- och patientombudsmannen är opartisk, fattar inte beslut och tar inte ställning till den medicinska vården eller personalens agerande. Ombudsmannen sköter inte sådana ärenden som handhas av FPA, intressebevakningen eller arbets- och näringsbyrån. Patientombudsmannen fattar inte beslut och ändrar inte beslut som fattats av andra tjänsteinnehavare.

Du kan ta kontakt med social- och patientombudsmannen 

Ta i första hand kontakt med vårdenhetens personal eller chef då det gäller problem eller oklarheter kring vården eller bemötandet. Ta i första hand kontakt med personalen eller den arbetstagare som fattat beslut då det gäller konfliktsituationer eller oklara situationer. 

Patientombudsmannen vid HUS ger råd i ärenden som gäller den specialiserade sjukvården (Borgå sjukhus). Här kommer du till kontaktuppgifterna för patientombudsmännen vid HUS.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

När du tar kontakt med social- och patientombudsmannen får du i allmänhet svar på 1–3 vardagar. Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria. 

Vid Östra Nylands välfärdsområde har man kombinerat socialombudsmannens och patientombudsmannens uppgifter. Social- och patientombudsmannen vid välfärdsområdet heter Anette Karlsson. 

Anette Karlsson

Social- och patientombudsman

040 514 2535

anette.karlsson@itauusimaa.fi

Telefontid mån och tors kl. 9-13

Postadress: Social- och patientombudsmannen, Mannerheimgatan 20 K, 3:e vån. 06100 Borgå.

Besöksadress: Mannerheimgatan 20 K, 3:e vån., 06100 Borgå. Tjänsten förutsätter tidsbokning. Social- och patientombudsmannens byrå ligger i Borgå, men om klienten så önskar så är det alltid möjligt att ordna ett sammanträffande på klientens hemort. 

Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningsverket i Östra Nyland har en egen hemsida, där du kan hitta mer information om tjänsterna. Räddningsverkets e-postadresser slutar emellertid på @pelastustoimi.fi.