Till Innehållet
Sök på sidan

Rådgivning och handledning

Social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nyland fortsätter i regel oförändrade och på samma platser som tidigare. Telefonnumren till servicerådgivningen, hälsovårdscentralerna och munhälsovården betjänar under kontorstid på vardagar.

Dra nytta av våra digitala tjänster!

Du kan också ta hand om dina ärenden, boka tid och få hjälp via våra onlinetjänster.

Servicerådgivning för alla

Servicerådgivning – fråga om social- och hälsovårdstjänsterna – Vi vägleder dig till det korrekta servicestället.

019 5600 111

Munhälsovård

Borgå, munhälsovården

019 5600 401

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7397 9980

Sibbo, munhälsovården

019 5600 601

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5761

Lovisa och Lappträsk, munhälsovården

019 5600 301

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5762

Askola, munhälsovården

019 5600 201

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5888

Mörskom och Pukkila, munhälsovården

019 5600 501

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5887

Kvällar, veckoslut och helger fungerar tandjouren i Parksjukhuset i Helsingfors (Stenbäcksgatan 11). Ring alltid tidsbokningen för en bedömning av ditt vårdbehov innan du söker dig till jouren. Tidsbokningen har numret 09 4717 1110 och den är öppen kvällar kl. 14–21 samt veckoslut och helger kl. 8–21.

Nattjouren för munsjukdomar fungerar alla dagar klockan 21–08 på Mejlans brosjukhus. Sök dig till vård via Jourhjälpens bedömning av vårdbehov, tfn 116 117.

Socialtjänster för barn, unga och familjer

Borgå, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

019 5600 451

kl. 9–15

Sibbo, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

019 5600 651

kl. 9–15

Lovisa och Lappträsk, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

040 5405 049

kl. 9–15

Askola, Mörskom och Pukkila, rådgivnings- och journummer inom socialt arbete För barn, unga och familjer

040 5405 049

kl 9–15

Social- och krisjouren

Östra Nylands välfärdsområde, Social- och krisjouren

019 5600 150

Nordenskiöldsgatan 20 A, 06100 Borgå

Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningsverket i Östra Nyland har en egen webbplats där du hittar mer information om tjänsterna. Räddningsverkets e-postadresser slutar på @pelastustoimi.fi.

Se även dessa länkar