Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Rådgivning och handledning

Social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nyland fortsätter i regel oförändrade och på samma platser som tidigare. Telefonnumren till servicerådgivningen, hälsovårdscentralerna och munhälsovården betjänar under kontorstid på vardagar.

Dra nytta av våra digitala tjänster!

Du kan också ta hand om dina ärenden, boka tid och få hjälp via våra onlinetjänster.

Hälsostationer och rådgivning

Munhälsovård

Borgå, munhälsovården

019 5600 401

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7397 9980

Sibbo, munhälsovården

019 5600 601

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5761

Lovisa och Lappträsk, munhälsovården

019 5600 301

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5762

Askola, munhälsovården

019 5600 201

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5888

Mörskom och Pukkila, munhälsovården

019 5600 501

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7396 5887

Kvällar, veckoslut och helger fungerar tandjouren i Parksjukhuset i Helsingfors (Stenbäcksgatan 11). Ring alltid tidsbokningen för en bedömning av ditt vårdbehov innan du söker dig till jouren. Tidsbokningen har numret 09 4717 1110 och den är öppen kvällar kl. 14–21 samt veckoslut och helger kl. 8–21.

Nattjouren för munsjukdomar fungerar alla dagar klockan 21–08 på Mejlans brosjukhus. Sök dig till vård via Jourhjälpens bedömning av vårdbehov, tfn 116 117.

Vuxensocialarbetets återuppringningstjänst

Telefonservice

Vuxensocialarbetets klienthandledning för personer i arbetsför ålder nås per telefon på numret 019 5600 154.

Ditt samtal registreras i tjänsten 24/7. Vi ringer tillbaka samma vardag till alla vars samtal registrerats i återuppringningstjänsten senast klockan 12.00 den dagen. I fråga om samtal som kommit in efter klockan 12.00 ringer vi tillbaka senast nästa vardag.

Socialtjänster för barn, unga och familjer

Telefonservice

019 5600 151

Tjänstetider

Vardagar kl. 9–15

I akuta fall utanför tjänstetid kan du ringa social- och krisjouren i Östra Nyland.

Social- och krisjouren

Östra Nylands välfärdsområde, Social- och krisjouren

019 5600 150

Nordenskiöldsgatan 20 A, 06100 Borgå

Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningsverket i Östra Nyland har en egen webbplats där du hittar mer information om tjänsterna. Räddningsverkets e-postadresser slutar på @pelastustoimi.fi.

Se även dessa länkar