Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Mun- och tandvårdstjänsterna för Mörskom och Pukkila sköts i Askola till slutet av året

I Mörskom och Pukkila erbjuds ingen mun- och tandvård i december, utan tjänsterna har koncentrerats till Askola tandklinik.

Att tjänsterna koncentreras till ett ställe beror på arbetskraftsbrist. Det har inte gått att rekrytera tillräckligt med personal till tandklinikerna i Mörskom och Pukkila. Inte heller genom att tillgripa köpta tjänster har man lyckats få tillräckligt med personal.

Under hösten har tjänsterna i Mörskom och Pukkila tillhandahållits med hjälp av tillfälliga lösningar så att två tandläkare och två skötare från tandkliniken i Askola turvis har arbetat vid tandklinikerna i Mörskom och Pukkila.

Det är möjligt att mun- och tandvården i Mörskom och Pukkila koncentreras till Askola för en längre tid. Nämnden för ordnande av tjänster behandlar onsdag 13.12 ett förslag enligt vilket mun- och tandvården i Mörskom och Pukkila överförs till tandkliniken i Askola fram till 30.6.2024.

– Högkvalitativ och heltäckande mun- och tandvård för invånarna i Mörskom och Pukkila ges tills vidare i Askola. Vi strävar också efter att anställa mera personal till Askola tandklinik, omtalar ansvarsområdesdirektören för hälsotjänster Carita Schröder.