Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vill du bli en stödperson eller en stödfamilj?

Östra Nylands välfärdsområde söker stödfamiljer och stödpersoner för sina klienter. Klienternas och familjernas situationer och stödbehov är olika. För verksamheten rekryteras och behövs därför stödpersoner och stödfamiljer i olika åldrar med varierande kulturell bakgrund och med många olika slags färdigheter. På så sätt kan klientens eller familjens unika stödbehov bemötas. 

Vi förutsätter att du har

Vi erbjuder dig

Om du blev intresserad av att arbeta som stödperson eller -familj kan du fylla i blanketten. Vi kommer att kontakta dig och be om några ytterligare uppgifter. Vi kan också preliminärt diskutera deltagande i utbildningen. Att du ger mer information eller deltar i kursen binder dig ännu inte till någonting. Det slutliga beslutet om att delta i och förbinda sig till verksamheten fattas efter kursen.

Kontaktpersoner för stödrelationsverksamheten

Du kan kontakta kontaktpersonerna för stödrelationsverksamheten för att få mer information.

Daniela Spring

Servicekoordinator

040 487 7230

Daniela.Spring@itauusimaa.fi

Lotta Sjöblom

Socialhandledare, Vuxensocialarbetet

040 194 9388

Lotta.Sjoblom@itauusimaa.fi

Tuula Wackström

Servicekoordinator, Tjänster för personer med funktionsvariation

050 338 5704

Tuula.Wackstrom@itauusimaa.fi

Sibbo

Eija Kiiskinen

Socialarbetare, Socialtjänster för integration

050 505 7634

Eija.Kiiskinen@itauusimaa.fi

Sibbo, Borgå

Material för stödpersoner