Hoppa till innehåll

Ansökan om forskningstillstånd

För undersökningar och lärdomsprov som görs i Östra Nylands välfärdsområde krävs ett forskningstillstånd innan undersökningen eller lärdomsprovet inleds.

Forskningstillstånd beviljas av välfärdsområdets temporära ledningsgrupp. Kontaktperson för lärdomsprov, pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar är under den temporära ledningsgruppens verksamhetsperiod ordföranden för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi eller tfn 040 632 92 29. Kontaktpersonen svarar på frågor kring lärdomsprov och undersökningar och presenterar de inskickade ansökningarna om forskningstillstånd vid den temporära ledningsgruppens möte för att bevilja forskningstillstånd. Från och med den 1 januari 2023 beviljar välfärdsområdets ledningsgrupp forskningstillstånd.

Forskningstillstånd ansöks med blanketten för ansökan om forskningstillstånd. Ansökningsblanketten och ett sammandrag av forskningsplanerna fylls i, skrivs ut, undertecknas och skickas med bilagor antingen per e-post till katja.blomberg@porvoo.fi eller till adressen

Katja Blomberg
Östra Nylands välfärdsområde
Mannerheimsgatan 20 K, vån. 3
06100 Borgå

För e-postrubrik eller kuvertets hänvisning skrivs ”Ansökan om forskningstillstånd”.

Studeranden förbinder sig att skicka in ett stycke av det färdiga lärdomsprovet till välfärdsområdet.