Hoppa till innehåll

Anmälningsförfarande för välfärdsområdets ledande tjänsteinnehavare

Obs! Uppdaterad – offentlig ansökning till tjänsterna 5 – 20.9.2022:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har vid sitt möte den 21 april 2022 fattat beslut om att förfaran-det med urval på förhand ska tillämpas vid valet av chefer, chefer för resultatenheter samt chefsläkare, chef för socialarbetet och vårdarbetsdirektör. Ledande tjänsteinnehavares tjänster kan sökas genom internt anmälningsförfarande. Bland de personer som omfattas av rörelseöverlåtelsen och uppfyller behörighetskraven för tjänsterna väljer man ut ledande tjänsteinnehavare på basis av meritjämförelse. Valet till tjänsterna genomförs så att personerna börjar i sin tjänst den 1 januari 2023 samtidigt som de genom rörelseöverföring överförs till välfärdsområdet. Personen som valts till tjänsten som ledande tjänsteinnehavaren från och med den 1 januari 2023 kan anställas på begränsad tid och eventuellt deltid inom beredningen av Östra Nylands välfärdsområde som längst till och med den 31 december 2022.

Ansökningsblankett och anvisningar

Tjänster som sökas genom internt anmälningsförfarande

Ansökningstid 13.6–27.6.2022