Hoppa till innehåll

Tjänsteinnehavarbeslut

Beslut av tjänsteinnehavare publiceras, ifall någon har rätt att ansöka om ändring i beslutet. Besluten finns för påseende på internet under den utsatta tiden, som oftast är 22 dagar.