Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Näse hälsovårdscentral

En stor del av Östra Nylands välfärdsområdes hälsovårdstjänster i Borgå är centraliserade till hälsovårdscentralen i Näse. Vid hälsovårdscentralen finns bland annat den brådskande och den icke brådskande hälsovårdsmottagningen, tandvården, minnespolikliniken samt mentalvårds- och missbrukartjänster.

Vid hälsovårdscentralen erbjuds även flera tjänster som produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, till exempel laboratoriet.


Besöksadress

Askolins väg 1
06100 Borgå

Servicetider

måndag–fredag 08:00–16:00

Telefonservice

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7397 6509.