Gå till innehåll

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner

Sommaren 2021 beslutade riksdagen att genomföra vårdreformen i Finland. Med reformen upprättas Östra Nylands välfärdsområde, som omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Välfärdsområdet tar ansvaret för att ordna och producera social- och hälsovården på primär- och specialiserad nivå och räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Fram till dess svarar kommunerna för social- och hälsovårdstjänsterna. Räddningsverket i Östra Nyland kommer att fortsätta inom välfärdsområdet. Läs nedan om välfärdsområdets organ.

Välfärdsområdesstyrelse

Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Direktören för välfärdsområdet leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet under välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdesstyrelsen

15 mandat, ersättare inom parentes.

Ordförande Mikaela Nylander SFP (Petra Lind SFP)
1. Vice ordförande Riku Honkasalo SAML + KD (Jere Riikonen SAML + KD)
2. Vice ordförande Tapani Eskola SDP (Pertti Lohenoja SDP)

Otto Andersson SFP (Mikael Karlsson SFP)
Bernhard Edgren SFP ()
Kaj Lindqvist SFP (Fred Henriksson SFP)
Marika Railila SFP (Frida Sigfrids SFP)
Patrik Björkman SFP (Tove Munkberg SFP)

Janne Lepola SAML + KD (Arto Kujala SAML + KD)
Marja Manninen-Ollberg SAML + KD (Mia Myllys SAML + KD)
Pia Nurme SAML + KD (Jeanette Broman SAML + KD)

Jenna Perokorpi SDP (Arja Isotalo SDP)
Marketta Mattila GRÖNA (Lilli Kahri GRÖNA)
Kevin Servin SANNF (Matti Jäppilä SANNF)
Kristian Forsman CENT (Heikki Junes CENT)

Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten inom välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktiges uppgifter föreskrivs i lag. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar bl.a. om strategin för välfärdsområdena, förvaltningsstadgan för välfärdsområdet samt om välfärdsområdets budget och ekonomiplan. Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter välfärdsområdesstyrelsen och övriga organ inom välfärdsområdet samt väljer en direktör för välfärdsområdena. Välfärdsområdesfullmäktiges normala mandatperiod är fyra år men nästa valet kommer i 2025. Välfärdsområdesval förrättas enligt det proportionella valsättet på samma sätt som kommunalval. Vid välfärdsområdesval får kandidater ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar.

Välfärdsområdesfullmäktige

59 mandat.

Ordförande Heikki Vestman SAML + KD
1. Vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen SFP
2. Vice ordförande Anette Karlsson SDP

Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 20 mandat

Otto Andersson
Patrik Björkman
Elin Blomqvist-Valtonen
Bernhard Edgren
Charlotta Engblom
Christoffer Hällfors
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Kaj Lindqvist
Bodil Lund
Hanna Lönnfors
Tove Munkberg
Mikaela Nylander
Marika Railila
Micaela Röman
Frida Sigfrids
Pamela Stenberg
Lotte-Marie Stenman
Tom Sundbäck
Pehr Sveholm

Samlingspartiet (Saml) 13 mandat

Nea Hjelt
Irmeli Hoffren
Riku Honkasalo
Arto Kujala
Janne Lepola
Satu Lindgren
Marja Manninen-Ollberg
Silja Metsola
Pian Nurme
Tero Suominen
Nina Uski
Heikki Vestman
Jorma Wiitakorpi

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 10 mandat

Anna-Mari Eloranta
Tapani Eskola
Arja Isotalo
Jaakko Jalonen
Anette Karlsson
Marianne Korpi
Jenna Perokorpi
Markus Pietikäinen
Janne Turunen
Hannu Vihreäluoto

Sannfinländarna (Sannf) 4 mandat

Juho Jäppilä
Jenni Lastuvuori
Ilkka Luusua
Kevin Servin

Gröna förbundet (Gröna) 4 mandat

Lilli Kahri
Sanna Kivineva
Marketta Mattila
Pasi Siltakorpi

Centern i Finland (CENT) 3 mandat

Kristian Forsman
Sanna Kurki
Matti Pirhonen

Rörelse.nu (RN) 2 mandat

Maria von Flittner
Roy Harkimo

Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 mandat

Jere Riikonen
Tiina Sinkkonen

Vänsterförbundet (VF) 1 mandat

Leo Kylätasku

Nämnder

Nationalspråksnämnden

9 mandat, ersättare inom parentes.

Ordförande Tom Liljestrand SFP (Roger Wide SFP)
Vice ordförande Kjell Grönqvist SDP (Daniel Hannus SDP)

Sebastian Ekblom SFP (Göran Wallen SFP)
Fred Henriksson SFP (Tobias Liljeström SFP)
Petra Lind SFP (Gia Mellin-Kranck SFP)
Bodil Lund SFP (Sofia Antman SFP)
Jeanette Broman SAML + KD (Linda Sundelin SAML + KD)
Anders Sélen GRÖNA (Jens Hannuksela GRÖNA)
Jolanta Lundgren VF (Anki Tallqvist VF)

Nämnden för utveckling och samarbete

13 mandat, ersättare inom parentes.

Ordförande Lotte-Marie Stenman SFP (Hanna Lönnfors SFP)
Vice ordförande Nea Hjelt SAML + KD (Heljä Pulli SAML + KD)

Abdirisak Ahmed SFP (Markus Sjöholm SFP)
Charlotta Engblom SFP (Laura Günsberg-Sandström SFP)
Benny Engård SFP (Tobias Karlsson SFP)
Jyrki Loijas SAML + KD (Petri Hakasaari SAML + KD)
Piia Malmberg SAML + KD (Ritva Tarvainen SAML + KD)
Nina Uski SAML + KD (Hilkka Knuuttila SAML + KD)
Marianne Korpi SDP (Minna Tirkkonen SDP)
Hannu Vihreäluoto SDP (Tuomas Jakovesi SDP)
Mari Lotila GRÖNA (Hanna Hurtta GRÖNA)
Ilkka Luusua SANNF (Esa Kantee SANNF)
Mikko Nieminen VF (Mikael Söderström VF)

Nämnden för ordnande av tjänster

13 mandat, ersättare inom parentes.

Ordförande Micaela Röman SFP (Bodil Weckström SFP)
Vice ordförande Anna-Mari Eloranta SDP (Riikka Lintukangas SDP)

Tove Munkberg SFP (Charlotta Savin SFP)
Pamela Stenberg SFP (Jonna Hinttaniemi SFP)
Pehr Sveholm SFP (Stefan Andersin SFP)
Irmeli Hoffren SAML + KD (Katri Kakkuri SAML + KD)
Arto Kujala SAML + KD (Jani Asunmaa SAML + KD)
Tero Suominen SAML + KD (Jari Ilkka SAML + KD)
Johanna Aaltonen SDP (Meri Lohenoja SDP)
Markus Pietikäinen SDP (Jan Nyström SDP)
Sanna Kivineva GRÖNA (Tanja Lehtikuusi GRÖNA)
Jarkko Haverinen SANNF (Janne Immonen SANNF)
Roy Harkimo RN (Olli Kykkänen RN)

Revisionsnämnden

13 mandat, ersättare inom parentes.

Ordförande Silja Metsola SAML + KD (Kari Jahnsson SAML + KD)
Vice ordförande Jaakko Jalonen SDP (Tero Aaltonen VF)

Hannu Ollikainen SFP (Martin Segerstråle SFP)
Petra Paakkanen SFP (Malin Havila SFP)
Johan Söderberg SFP (Björn Sundqvist SFP)
Ari Oksanen SAML + KD (Hannele Luukkainen SAML + KD)
Tiina Sinkkonen SAML + KD (Pirkko Parjanen SAML + KD)
Eila Kohonen SDP (Auli Lehto-Tähtinen SDP)
Marko Piirainen SDP (Mikko Valtonen SDP)
Timo Raivio GRÖNA (Harri Lehtonen GRÖNA)
Ilkka Sillanpää SANNF (Kari Pauloaho SANNF)
Sonja Hällfors CENT (Lenita Niemelä CENT)
Johanna Knoop RN (Sandra Riipi RN)

Välfärdsområdesvalnämnden

5 ledamöter:

Ordförande Christel Liljeström (SFP)

Vice ordförande Jarkko Ilomäki (SAML)

Matti Lehesniemi (SDP)

Sari Kuuppo (Sannf)

Reeta Rossi (Gröna)

5 ersättare:

Matti Pirhonen (CENT)

Ulla Vuorinen (RN)

Sami Haapavaara (VF)

Lisbeth Konttinen (KD)

Tatu Chanth (EOP)

Nämnden för beredskap och säkerhet

13 mandat, ersättare inom parentes.

Ordförande Satu Lindgren SAML + KD (Pamela Weckman SAML + KD)
Vice ordförande Christer Andersson SFP (Mikael Ahlfors SFP)

Pia Baumgartner SFP (Sharie Sveholm SFP)
Mikael Karlsson SFP (Oscar Lökfors SFP)
Helene Liljeström SFP (Elin Andersson SFP)
Tuomo Repo SAML + KD (Erkki Naumanen SAML + KD)
Tom Sundbäck SFP (Christoffer Hällfors SFP)
Jere Riikonen SAML + KD (Antti Skogster SAML + KD)
Janne Turunen SDP (Petri Hosiaisluoma SDP)
Jenni Hovilehto GRÖNA (Jari Oksanen GRÖNA)
Lennu Sajomaa SANNF (Kirsi Toivola SANNF)
Nina Pauloaho CENT (Anne Penninkangas CENT)
Roosa Lehtimäki CENT (Marika Hyväri CENT)

Individsektionen

7 mandat, ersättare inom parentes
Ordförande Tove Munkberg SFP (Stina Lindgård SFP)
Vice ordförande Tero Suominen SAML + KD (Jari Ilkka SAML + KD)

Ben Grundström SFP (Stefan Sandström SFP)
Mia Myllys SAML + KD (Kia Lindström SAML + KD)
Suvi Vuoksenranta SAML + KD (Seija Haataja SAML + KD)
Eva Kuntsi SDP (Riitta Ahola SDP)
Ilkka Luusua SANNF (Matti Jäppilä SANNF)

Tillfällig ledningsgrupp och tillfällig utvidgad ledningsgrupp

Välfärdsområdesdirektören sammankallar en ledningsgrupp enligt förvaltningsstadgan 3 §. För effektiv förberedelse för att skapa en lägesbild och säkerställa informationsdelning, tf. välfärdsområdesdirektören har tillsatt en tillfällig ledningsgrupp och en tillfällig utvidgad ledningsgrupp, vars ledamöter deltar aktivt i de olika sektionernas arbete och beredningsarbete.

Tillfällig ledningsgrupp

Ann-Sofie Silvennoinen, ordf, Borgå
Leena Kokko, 1. vice ordf, Sibbo
Peter Johansson, 2. vice ordf, Räddningsverket
Tomas Määttä, förvaltningsjurist
Heli Sjöblom, förvaltningssekreterare, Borgå
Ekonomiansvarig
Katja Blomberg, Borgå
Sanna Heiskanen, Borgå
Marko Perttilä, Lovisa
Irja Suhonen, Borgå

Tillfällig utökad ledningsgrupp

Ann-Sofie Silvennoinen, ordf, Borgå
Leena Kokko, 1. vice ordf, Sibbo
Peter Johansson, 2. vice ordf, Räddningsverket
Tomas Määttä, förvaltningsjurist
Heli Sjöblom, förvaltningssekreterare, Borgå
Ekonomiansvarig
Annina Alexandersson, Kårkulla
Katja Blomberg, Borgå
Jaana Forslund, Borgå
Tiia Gustavson, Lappträsk
Sanna Heiskanen, Borgå
Katarina Helander, Pukkila
Annika Immonen, Borgå
Hanna Kaunisto, Sibbo
Ilona Koskenniemi, Askola
Matti Latva-Pirilä, Mörskom
Kati Liukko, Borgå
Marko Perttilä, Lovisa
Carita Schröder, Lovisa
Irja Suhonen, Borgå

Kommunerna i Östra Nylands välfärdsområde

För ytterligare information, vänligen kontakta tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.