Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Servicesedlar

På denna sida har vi samlat information om servicesedlar för servicesedelproducenter och klienter.

Servicesedeln är ett alternativ till tjänster som välfärdsområdet själv producerar eller köper. Välfärdsområdet bestämmer servicesedelns värde och godkänner de privata serviceproducenter för vilkas tjänster en klient kan använda en servicesedel som välfärdsområdet beviljat. Användningen av servicesedlar regleras i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).

Syftet med servicesedlarna är att öka klienternas valfrihet och möjlighet att anlita privata serviceproducenters tjänster. Samtidigt är målet att förbättra tillgången till tjänster och främja samarbete mellan välfärdsområdet och privata serviceproducenter.

Med en beviljad servicesedel binder sig välfärdsområdet till att ersätta servicesedelns värde av serviceproducentens på förhand fastställda servicehelhet. En representant för välfärdsområdet gör en bedömning av servicebehovet och utifrån bedömningen fattas beslut om potentiella tjänster som beviljas genom en servicesedel. Klienten väljer själv ut en servicesedelproducent bland de alternativ som välfärdsområdet visar och ger servicesedelns identifieringskod till serviceproducenten, som letar fram klientens servicesedeluppgifter i servicesedelsystemet.

Östra Nylands välfärdsområde använder den elektroniska servicesedelportalen Palse (Palse.fi). Portalen avser ett informationssystem med vilket välfärdsområdet förvaltar ansökningar om att bli servicesedelproducent, beviljar servicesedlar och redovisar tillhandahållna tjänster till servicesedelproducenterna.

Palse.fi-portalen(förflyttning till en annan tjänst)

Serviceproducenterna ansöker via portalen om att bli Östra Nylands välfärdsområdes servicesedelserviceproducenter. Genomförda tjänster antecknas i portalen och faktureringen sker en gång i månaden med en faktureringsreferens för en samlingsfaktura som serviceproducenten skapar i portalen.

Klienten har möjlighet att jämföra serviceproducenter i Palse.fi-portalen samt kontrollera vilka servicesedlar hen har blivit beviljad samt hur mycket saldo det återstår på sedeln.

Regelböckerna är välfärdsområdets anvisningar till servicesedelproducenterna. I regelböckerna fastställs vilka tjänster beviljas genom servicesedlar och skyldigheter i anslutning till tjänsten. Genom att anmäla sig som servicesedelproducent binder sig serviceproducenten att följa regelboken.

Östra Nylands välfärdsområdets regelböcker består av en allmän del samt av tjänstespecifika regelböcker.

Servicesedlarnas regelböcker publiceras utöver denna sida i Palse.fi-portalen. Servicesedlar är i bruk i de nedan nämnda tjänsterna och dessa regelböcker har samlats nedan.

Allmän regelbok

Tjänstespecifika regelböcker