Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

För serviceproducenter

De privata serviceproducenterna är ett viktigt stöd vid sidan av välfärdsområdets egen serviceproduktion då vi erbjuder tjänster åt våra klinter. På denna sida har vi samlat allmänna anvisningar om hur de privata social- och hälsovårdsproducenterna ansöker om att bli serviceproducenter för Östra Nylands välfärdsområdets räkning.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023) trädde i kraft i början av 2024. Enligt den nya lagstiftningen ändras det tidigare tillstånds- och anmälningsförfarandet till ett registreringsförfarande. Som en följd av den nya lagen hanterar Östra Nylands välfärdsområde inte längre ärenden som gäller registrering av privata serviceproducenter inom social- och hälsovården.

Alla privata serviceproducenter inom social- och hälsovården ansöker elektroniskt om registrering i regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma Soteri-register. Soteris e-tjänster betjänar både på finska och svenska.

Om serviceproducenten vill producera tjänster för Östra Nylands välfärdsområdets räkning, skall serviceproducenten i första hand ta kontakt med resultatenhetschefen på den enhet som beviljar servicen.

Östra Nylands välfärdsområde meddelar om upphandlingar som överskrider tröskelvärdet i Hilma-kanalen(förflyttning till en annan tjänst). Som en allmän regel meddelar välfärdsområdet på samma plats även alla planerade inköp som överskrider tröskelvärden. Östra Nylands välfärdsområde anser att marknadsdialogen med potentiella anbudsgivare är en viktig del av upphandlingsprocessen.

För att kunna agera som servicesedelproducent på Östra Nylands välfärdsområde, skall serviceproducenten först registrera sig i Soteri. Om servicesedlar finns mera information här.

Östra Nylands välfärdsområde använder det elektroniska servicesedelsystemet Palse. Ansökan om att bli servicesedelproducent sker via Palse(förflyttning till en annan tjänst).