Till Innehållet
Sök på sidan

Förvaltningstjänster


Till förvaltningstjänsternas ansvarsområde hör

Camilla Söderström

Förvaltningsdirektör

040 553 9076

camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

RIIKKA LINTUKANGAS

Fastighetschef

040 538 9296

Riikka.Lintukangas@itauusimaa.fi

SALLA PAAVILAINEN

Ledande jurist

040 676 1453

Salla.Paavilainen@itauusimaa.fi

TOMAS MÄÄTTÄ

Förvaltningsjurist

040 168 3601

tomas.maatta@itauusimaa.fi

VILLE HANHINEN

Upphandlingschef

040 539 2568

Ville.Hanhinen@itauusimaa.fi

MATIAS MELÉN

Byråchef

040 571 7356

Matias.Melen@itauusimaa.fi