Hoppa till innehåll
östranyland -

Vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde den 8 mars 2022 valdes välfärdsområdesfullmäktiges valnämnd

Vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde den 8 mars 2022 valdes välfärdsområdesfullmäktiges valnämnd för mandattiden 2022–2025, inte välfärdsområdesvalnämnden.

Den relaterade tekniska korrigeringen av föredragningslistan gjordes vid mötet och påverkar inte sammansättningen av den utvalda nämnden. Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga väljer välfärdsområdesfullmäktige för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val (130 §).

Välfärdsområdesfullmäktiges valnämnd (5 personer)

Ordförande Otto Anderson SFP, ersättare Christoffer Hällfors SFP

Vice ordförande Jorma Wiitakorpi SAML + KD, ersättare Marja Manninen-Ollberg SAML + KD

Anette Karlsson SDP, ersättare Arja Isotalo SDP

Jenni Lastuvuori SANNF, ersättare Kevin Servin SANNF

Lilli Kahri GRÖNA, ersättare Sanna Kivineva GRÖNA

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.