Hoppa till innehåll
ostranyland -

Välkommen till organisationssamarbetets workshop 23.5.2022

Östra Nylands välfärdsområde ordnar ett samarbetstillfälle för de regionala organisationerna i området måndagen den 23.5.2022 kl. 9.30–11.00. Under samarbetstillfället diskuteras organisationssamarbetets form och modell. Tillfället ordnas på distans via Teams. Under tillfället påbörjas diskussionen kring organisationssamarbetets finansiering och struktur. Därtill diskuteras fortsatta åtgärder kring förberedelserna för organisationssamarbetet. I början av tillfället presenteras de andra välfärdsområdenas organisationssamarbetsmodeller. Tillfället ordnas i samarbete med SOSTE:s och de regionala organisationspartnernas utformade projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

Delta i workshop genom denna länk.

Program

Kl. 9.30 Välkomstord samt mål och instruktioner om hur workshopen förverkligas (Annika Immonen)

  • Översyn av det aktuella läget för organisationsbidrag och organisationssamarbete i Östra Nylands kommuner.
  • Genomgång av läget för beredning av organisationssamarbetet inom välfärdsområdet (Annika Immonen)
  • Introduktion/ presentation av organisatoriska samarbetsmodeller i andra regioner (Ilari Karhumalja)
  • Diskussion om en framtida samarbetsmodell och hur vi fortsätter beredningen.

Kl. 11.00 Tillfällets avslutning

Välkommen till den gemensamma diskussionen!

Kontaktuppgifter

Ilari Karhumalja, organisationsexpert, Järjestöjen sote-muutostuki, ilari.karhumalja@hyte.fi

Nanna Kostiainen, delaktighetsplanerare, Östra Nylands välfärdsområde, ext-nanna.kostiainen@porvoo.fi