Hoppa till innehåll
beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 28.4.2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade ärenden för kännedom enligt förslag. I aktuella ärenden hördes en presentation om ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet från år 2023 framåt.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.