Hoppa till innehåll
beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 3.11.2022

Tillsättande av tjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om följande tillsättande av tjänsterna enligt förslaget.

  • Social- och hälsovårdsdirektör, politices magister Annika Immonen
  • Digitaldirektör, filosofi magister Tommi Karttaavi
  • Ekonomidirektör, ekonomie magister Minna Sevon
  • Utvecklingsdirektör, magister i hälsovetenskaper Katja Blomberg
  • Personaldirektör, politices magister Anu Rautiainen
  • Kommunikationsdirektör, politices magister Mika Kosunen
  • Chefläkare, specialisten i allmänmedicin Susanna Varilo

Inrättande av tjänster vid koncern- och strategitjänster och fastställande av behörighetsvillkorna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade fastställa uppdaterade behörighetsvillkor för de anställda vid koncernförvaltningen enligt förslaget.

Inrättande av nya tjänster inom social- och hälsovårdstjänsterna vid östra området

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade inrätta följande tjänsterna vid hälsovårdstjänsterna, östra området, och fastställde behörighetsvillkorna enligt förslaget:

  • två tjänster som hälsocentralsläkare
  • två tjänster som socialarbetare vid familje- och socialtjänsterna

Enligt föredragarens ändrade förslag är språkkunskapskravet goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i ett annat inhemskt språk.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.