Hoppa till innehåll
beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 17.11.2022

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade bland annat avskrivningsplan för utgifter för bestående aktiva och avtal som överförs från Eteva, Kårkulla och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun till Östra Nylands välfärdsområde.

Ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag, även om en teknisk korrigering gjordes i formuleringen av beslutet angående Eteva.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.