Hoppa till innehåll
beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 10.11.2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om följande tillsättande av tjänsterna.

  • Ansvarsområdesdirektör för social- och familjetjänster, magistern i samhällsvetenskaper Ilona Koskenniemi
  • Ansvarsområdesdirektör för hälsotjänster, magistern i hälsovetenskaper Carita Schröder
  • Ansvarsområdesdirektör för tjänster för äldre, hälsovårdaren (högre yrkeshögskoleexamen) Kirsi Oksanen
  • Vårdarbetsdirektör, innehavaren av högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Heli Sjöblom
  • Direktör för socialt arbete, magistern i samhällsvetenskaper, legitimerade socialarbetaren Hanna Kaunisto

Situationen och tidsplanen för beredningen av välfärdsområdets budget antecknades för kännedom. Andra budgetbehandling i välfärdsområdesstyrelsen är 24.11.2022. Välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten 13.12.2022.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.