Hoppa till innehåll
östranyland -

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder tisdagen den 4 oktober i Borgå

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges möte hålls i Borgå tisdagen den 4 oktober klockan 18.

Mötesplatsen är Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3–7, 06100 Borgå. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötet kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen. Föredragningslistan för mötet publiceras på välfärdsområdets webbplats ostranyland.fi senast fredagen den 30 september 2022.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.