Hoppa till innehåll
östranyland -

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder tisdagen den 13 september i Mörskom

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges möte hålls i Mörskom tisdagen den 13 september klockan 18.

Mötesplatsen är Mörskom skola, Mästarvägen 3, 07600 Mörskom. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötet kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen:

Föredragningslistan för mötet har publicerats:

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.