Hoppa till innehåll
beredningsorganet -

Utarbetandet av en delaktighetsplan för Östra Nylands välfärdsområde började i gott samarbete

I Östra Nylands välfärdsområde hölls det i mitten av november ett öppet webbevenemang där det samlades idéer och önskemål om hur en delaktighetsplan för området ska byggas.

I evenemanget deltog cirka 45 personer. Ordföranden för sektionen Kontaktytor i välfärdsområdets beredningsorgan Annika Immonen gick i början igenom vägkartan för beredningen, läget och områdesvalet samt uppmanade att följa kommunikation på webben, i sociala medier och i traditionella medier. Både i föredragshållarnas och publikens anföranden uttrycktes det en tydlig vilja att skapa välfärdsområdet tillsammans med särskild vikt vid olika gruppers och individers deltagande och genom att lyssna på dem.

Efter detta fick publiken bearbeta dagens teman som gällde hurdana möjligheter till inflytande och deltagande det borde finnas i välfärdsområdet, vilka konkreta mål för genomförandet av deltagandet det borde finnas och vilka praktiska åtgärder som behövs. Idéerna och önskemålen samlades upp med hjälp av digitala minneslappar som det kom många av.

– Vårt nästa uppdrag är att gå igenom materialet som samlades bland deltagarna och utveckla teman utifrån dem. Detta är en bra utgångspunkt för att börja skapa en konkret plan och utveckla verksamheten så, att deltagandet och möjligheterna till inflytande realiseras i vårt välfärdsområde i en så omfattande och jämlik grad som möjligt, sade Jaana Forslund, vice ordföranden för sektionen för kommunikation och delaktighet.