Hoppa till innehåll

Nyheter

ostranyland -

Välfärdsområdesstyrelsen valde tre sökande till nästa intervjuomgången när Östra Nylands välfärdsområde söker en välfärdsområdes-direktör

Välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland har valt följande sökande som får fortsätta vidare i ansökningsprocessen till tjänsten som välfärdsområdesdirektör. Max Lönnqvist, förvaltningsdirektör, Åbo stad Pia Nurme, verkställande direktör, Wallaton Oy Ann-Sofie Silvennoinen, tf. välfärdområdesdirektör, Östra Nylands välfärdsområde Sökandena kommer att intervjuas nästa av fullmäktigegrupperna i områdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde. Områdesstyrelsen beslutar senast 16.6.2022 vem av […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 19.5.2022

Ordnande av välfärdsområdets företagshälsovårdstjänster från år 2023 framåt Områdesstyrelsen röstade om ett förslag från Nurme med stöd av Honkasalo att återremittera ärendet för vidare beredning. Områdesstyrelsen beslutade med röster 9–2 (frånvarande 3) att fortsätta behandling. Tf. välfärdsområdesdirektör tog bort uttalandet om aktieandelen i Kungsvägens Arbetshälsa Ab från beslutsförslaget. Områdesstyrelsen godkände förslaget i ändrade form enhälligt. […]

beslutsfattande -

Fem sökande kom till andra intervjuomgången när Östra Nylands välfärdsområde söker en välfärdsområdesdirektör

Till tjänsten som välfärdsområdesdirektör kom sju ansökningar innan ansökningstiden gick ut 10.5.2022. Ordföranden för områdesfullmäktige Heikki Vestman och ordföranden för områdesstyrelsen Mikaela Nylander valde på den första intervjuomgången följande sökande som får fortsätta vidare. Eeva Halme, projektledare, Pirkanmaanliitto Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE Max Lönnqvist, förvaltningsdirektör, Åbo stad Pia Nurme, verkställande direktör, Wallaton Oy Ann-Sofie Silvennoinen, […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 17.5.2022

Välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland beslutade att godkänna fullmäktigegruppernas nedanstående namn och antecknade för kännedom fullmäktigegruppernas anmälningar om bildande av följande grupper. SFPs fullmäktigegrupp Ordförande: Otto Andersson 1. vice ordförande: Elin Blomqvist-Valtonen 2. vice ordförande: Christoffer Hällfors Samlingspartiets och Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ordförande: Jorma Wiitakorpi 1. vice ordförande: Marja Manninen-Ollberg 2. vice ordförande: Jere Riikonen Socialdemokratiska fullmäktigegruppen […]

ostranyland -

Välkommen till organisationssamarbetets workshop 23.5.2022

Östra Nylands välfärdsområde ordnar ett samarbetstillfälle för de regionala organisationerna i området måndagen den 23.5.2022 kl. 9.30–11.00. Under samarbetstillfället diskuteras organisationssamarbetets form och modell. Tillfället ordnas på distans via Teams. Under tillfället påbörjas diskussionen kring organisationssamarbetets finansiering och struktur. Därtill diskuteras fortsatta åtgärder kring förberedelserna för organisationssamarbetet. I början av tillfället presenteras de andra välfärdsområdenas […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 5.5.2022

Inrättande av tjänster som ansvarsområdeschefer för räddningsverket Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslagetinrätta tjänster som ansvarsområdeschefer som gäller tills vidare och fastställa att behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ledarskap inom det egna ansvarsområdet, och för räddningschefen dessutom behörighet enligt räddningslagen 379/2011. Om de uppgiftsområdeschefer som nu är i tjänsteförhållande samtycker, flyttas de till […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 28.4.2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade ärenden för kännedom enligt förslag. I aktuella ärenden hördes en presentation om ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet från år 2023 framåt. Föredragningslista Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 21.4.2022

Tillämpning av förhandsval i Östra Nylands välfärdsområde Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget att social- och hälsovårdsdirektör, ansvarområdesdirektörer och chefer för resultatenheter, chefläkaren, den tjänsteinnehavare som ansvarar för socialarbetet och samt vårdarbetsdirektören i Östra Nylands välfärdsområde ska väljas med så kallad förhandsval. Om man vid den interna kartläggningen av alla personer som uppfyller behörighetsvillkoren och omfattas […]