Gå till innehåll
beredningsorganet -

Det temporära beredningsorganets beslut 2.3.2022

Välfärdsområdes förvaltningsstadga och arvodes- och resestadgan för välfärdsområdets förtroendevalda Det temporära beredningsorganet beslutade enligt förslag föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner utkastet till förvaltningsstadga och att förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart efter godkännandet och protokollet för detta ärende justeras redan vid mötet. Det temporära beredningsorganet beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det bedömer och fortsätter behandlingen […]

beredningsorganet -

Det temporära beredningsorganets beslut 28.2.2022

Övergångsplan och övergångsavtal för personalen Om det temporära beredningsorganets uppgifter föreskrivs (10 § i införandelagen) att i samarbete med de myndigheter från vilka det övergår uppgifter och personal till välfärdsområdet ska beredningsorganet utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och bereda ett förslag för välfärdsområdesfullmäktige om övergångsplan och övergångsavtal för personalen. Övergångsplanen för personalen utgör […]

beredningsorganet -

Välkommen till delaktighetsforumet i mars

Östra Nylands välfärdsområde ordnar ett öppet webbevenemang där beredningen av delaktighetsplanen för välfärdsområdet fortsätter. Tidpunkten för evenemanget är torsdag den 3 mars 2022 kl. 15–17. Syftet med delaktighetsforumet är att fortsätta arbetet med delaktighetsplanen för välfärdsområdet i samarbete med Östra Nylands kommuninvånare, aktörer inom den tredje sektorn och beslutsfattare. Att utarbeta en delaktighetsplan hör till […]

beredningsorganet -

Det temporära beredningsorganets beslut 15.2.2022

Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stad har från hösten 2021 berett bolagiseringen av Centralen för förvaltningstjänster i Borgå stad till ett gemensamt aktiebolag (HPK Palvelut Oy), som producerar ICT-, ekonomi- och personalförvaltningstjänster för de båda aktörerna. Borgå stad har bildat bolaget HPK Palvelut Oy. Parterna har i samarbete förhandlat om innehållet i bolagsordningen, i avtalet […]

beredningsorganet -

Det temporära beredningsorganets beslut 10.2.2022

Östra Nylands välfärdsområde behöver ett gemensamt och enhetligt klient- och patientdatasystem. Förenhetligandet är ett stort projekt som inte kan genomföras på en kort tid. För att säkerställa kontinuiteten beslutade det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde att fortsätta att använda de nuvarande klient- och patientdatasystemen över årsskiftet 2022–23. Välfärdsområdets temporära beredningsorgan beslutade att teckna aktier […]

beredningsorganet -

Det temporära beredningsorganets beslut 26.1.2022

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde antecknade för kännedom hur HR-sektionens arbete framskrider. En av sektionens största uppgifter under hösten var att bereda den första överföringen av nödvändiga personaluppgifter från de överlämnande organisationerna till välfärdsområdet. En av höstens uppgifter var att bereda en förändringscoaching för chefer. Sammanlagt 103 chefer deltog i den. Sektionen bereder […]