Gå till innehåll
beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 7.4.2022

Godkännande av föravtalet om Sibbos nya räddningsstation Sibbo kommun beslutade i budgeten för år 2020 att en ny räddningsstation byggs med leasingfinansiering. Den regionala räddningsnämnden beslutade vid sitt möte 20.4.2021 förbinda sig till att hyra Sibbos nya, ersättande räddningsstation från Sibbo kommun för 20 år. Eftersom ansvaret för ordnande av räddningsväsendet 2023 övergår från kommunerna […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 31.3.2022

HPK Palvelut Oy Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stad har bildat ett gemensamt bolag för stödtjänster som ägs gemensamt. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslag att välfärdsområdet godkänner det leveransavtal om stödtjänster som ingås med HPK Palvelut Oy. Genom detta beslut förbinder man sig inte till avtalet utan man ska underteckna ett separat avtalsdokument. Vikariat som […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 29.3.2022

Välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland behandlade sammanställningar över egendom, avtal och ansvar som överförs från kommunerna till välfärdsområdet samt lokaler som hyrs av kommunerna. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt enligt välfärdsområdesstyrelsens förslag ta emot och anteckna för kännedom sammanställningarna och ber kommunerna komplettera de sammanställningarna som inte är fullständiga, och att det slutliga beslutet om överföring av kommunernas […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 24.3.2022

Välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland behandlade sammanställningar över egendom, avtal och ansvar som överförs från kommunerna till välfärdsområdet samt lokaler som hyrs av kommunerna. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslag föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom sammanställningarna och att fullmäktige ber kommunerna komplettera sina sammanställningar om man i detta skede vet att de inte […]

östranyland -

Nästan 1 500 deltog i planeringen av välfärdsområdet i webbtjänsten

Östra Nylands välfärdsområde öppnade i januari en webbtjänst där vem som helst kunde delta i och påverka planeringen av välfärdsområdet. I webbtjänsten ombads invånare, arbetstagare, ledamöter och andra aktörer att framföra sina åsikter om vad som är viktigt för dem i Östra Nylands välfärdsområde. Information om webbtjänsten spreds i stor utsträckning inom välfärdsområdet och i […]

östranyland -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 17.3.2022

Välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland beslutade enhälligt ledigförklara en tidsbunden tjänst för fem år som välfärdsområdesdirektör och godkände behörighetsvillkoren för tjänsten och detaljer av rekryteringsprocessen. Områdesstyrelsen beslutade enhälligt att räddningsdirektören utses till den tjänsteinnehavare som svarar för den övergripande säkerheten i enlighet med förvaltningsstadgan. Områdesstyrelsen beslutade sammanträda på torsdagarna i Borgå. Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades […]

hyvinvointialue -

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 8.3.2022

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt välja ordförande och två vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för mandattiden 2022–2025. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt tillsätta välfärdsområdesvalnämnden, revisionsnämnden, nationalspråksnämnden, individsektionen och stadsstyrelsen och deras ordförande och ledamöter för mandattiden 2022–2025. Välfärdsområdesfullmäktige också beslutade enhälligt tillsätta nämnden för beredskap och säkerhet, nämnden för ordnande av tjänster och nämnden för utveckling och samarbete och deras […]