Hoppa till innehåll
ostranyland -

Om utveckling av hälsotjänster

Hälsotjänsterna finns till för alla kommuninvånare oberoende av ålder.

Nästan alla har någon gång anlitat någon kommunal hälsotjänst. I projektet utvecklas hälsotjänsterna enligt vårdreformens tema. Utvecklingsarbetet genomförs multiprofessionellt och med utnyttjande av kompetensen hos de yrkesutbildade inom både socialvården och hälso- och sjukvården.

De mest använda hälsotjänsterna är hälsovårdscentralens och mun- och tandvårdens tjänster, men till denna helhet hör även tjänster för äldre, såsom vård- och omsorgsboende, hemservice och hälsocentralsjukhusen. Även rådgivningarnas tjänster är hälsotjänster som används av många kommuninvånare, men de största, dvs. mödra- och barnrådgivningarna samt skol- och studerandehälsovården, hör i denna projekthelhet till tjänster för barn och unga.

Coronaepidemin har bromsat utvecklingen av hälso- och sjukvårdstjänsterna. Hälso- och sjukvårdsgruppens arbete har under hela projekttiden försvårats av coronaepidemin, som drar resurser från alla. Trots det har gruppen lyckats fortsätta behandlingen av de gemensamma temana och kommit en god bit framåt i arbetet.

Hälsotjänsterna är ett stort område. Därför beslöt vi genast i början att dela upp gruppen i underarbetsgrupper för att på bästa sätt kunna hantera hela området. Redan i början konstaterade vi att det var väsentligt att ha representanter för den specialiserade sjukvården med i hälsotjänsternas grupp, så i början av året förstärktes gruppen med representanter för Borgå sjukhus. För närvarande har vi fyra underarbetsgrupper: Hälsocentralstjänster, Mun- och tandvårdstjänster, Dygnetrunttjänster och tjänster i hemmet samt Tjänster i samarbete mellan miljöhälsovården och hälso- och sjukvården. Den specialiserade sjukvårdens representanter deltar i underarbetsgrupperna Hälsocentralstjänster och Dygnetrunttjänster och tjänster i hemmet.

I projektet söker vi gemensamma verksamhetsmodeller och förbättringar i tillgången på tjänster och deras kontinuitet

Hälsotjänsternas grupp koncentrerar sig på att lösa identifierade problem i tjänsterna. Å andra sidan söker vi enhetliga verksamhetsmodeller för regionen. Framtida pilotobjekt kommer bl.a. att gälla processen och kriterierna för att bevilja serviceboende, enhetliga modeller för kontroller enligt åldersgrupp inom mun- och tandvården, enhetliga modeller för att stödja patientens övergång mellan olika vårdgivare, åtgärder för att rekrytera personal och öka kompetensen och trivseln samt pilotförsök i syfte att förbättra tillgången till tjänster och kontinuiteten i vården i synnerhet vid hälsocentralerna och inom mun- och tandvården.