Hoppa till innehåll

Kategori: Östra Nylands välfärdsområde

östranyland -

Östra Nylands välfärdsområde motsätter sig HUS-sammanslutningens föreslagna minskningar av verksamheten vid Borgå sjukhus

HUS-sammanslutningens stämma godkände HUS budgetram vid sitt möte den 7 juli 2022. Onsdagen den 28 september 2022 publicerades HUS-sammanslutningens budgetförslag för 2023 och åtgårder till hur ekonomin ska anpassas till givna ramar. Som en av åtgärderna föreslår man att dra in traumajouren samt samjouren vid Borgå sjukhus. Östra Nylands välfärdsområde anser att Borgå sjukhusets jour […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 22.9.2022

Upphandling av IKT-konsulttjänster Det har genomförts en konkurrensutsättning av IKT-konsulttjänster för att tillgodose Östra Nylands välfärdsområdes behov och för att underlätta välfärdsområdets omställning. Föremål för upphandlingen är IKT-planerings- och IKT-hanteringstjänster inklusive projekthanterings- och integrationstjänster samt kravspecifikations- och arkitekturtjänster. Målet med upphandlingen är att engagera pålitliga och strategiska partner med vilka Östra Nylands välfärdsområde ska kunna […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 15.9.2022

Övergångsplan och -avtal för personalen Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget förelägga välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige godkänner övergångsavtalet och övergångsplanen för personalen samt skickar dem till kännedom för organisationer som överlåter personal. Övergångsplanen uppdateras när beredningen går vidare. Organisering av särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning Välfärdsområdesstyrelsen behandlade särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 13.9.2022

Sammansättning av välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelse Välfärdsområdesfullmäktige beviljade Janne Lepola avsked från uppdragen som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Mia Myllys (SAML) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden. Välfärdsområdesfullmäktige valde Arto Kujala (SAML) som en ny ledamot i välfärdsområdesstyrelsen. Godkännande av investeringsplanen Välfärdsområdesfullmäktige godkände investeringsplanen för åren 2023–2027 med ett […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 1.9.2022

Välfärdsområdets personalförmåner och ihågkommande av anställda Välfärdsområdesstyrelsen beslutade införa motions- och kulturförmån, lunchförmån och arbetsreseförmån för välfärdsområdet enligt förslaget, och att anslaget för arbetsgemenskapens årliga evenemang för arbetshälsa är 60 euro/arbetstagare/år. Dessutom bekräftade välfärdsområdesstyrelsen anvisningarna om personalens märkesdagar och pensionering samt om överräckande av förtjänsttecken enligt förslaget. Serviceavtalet med HPK Palvelut Oy Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt […]