Gå till innehåll

Kategori: Östra Nylands välfärdsområde

östranyland -

Välkommen till organisationssamarbetets workshop 23.5.2022

Östra Nylands välfärdsområde ordnar ett samarbetstillfälle för de regionala organisationerna i området måndagen den 23.5.2022 kl. 9.30–11.00. Under samarbetstillfället diskuteras organisationssamarbetets form och modell. Tillfället ordnas på distans via Teams. Under tillfället påbörjas diskussionen kring organisationssamarbetets finansiering och struktur. Därtill diskuteras fortsatta åtgärder kring förberedelserna för organisationssamarbetet. I början av tillfället presenteras de andra välfärdsområdenas […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 5.5.2022

Inrättande av tjänster som ansvarsområdeschefer för räddningsverket Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslagetinrätta tjänster som ansvarsområdeschefer som gäller tills vidare och fastställa att behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ledarskap inom det egna ansvarsområdet, och för räddningschefen dessutom behörighet enligt räddningslagen 379/2011. Om de uppgiftsområdeschefer som nu är i tjänsteförhållande samtycker, flyttas de till […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 28.4.2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade ärenden för kännedom enligt förslag. I aktuella ärenden hördes en presentation om ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet från år 2023 framåt. Föredragningslista Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 21.4.2022

Tillämpning av förhandsval i Östra Nylands välfärdsområde Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget att social- och hälsovårdsdirektör, ansvarområdesdirektörer och chefer för resultatenheter, chefläkaren, den tjänsteinnehavare som ansvarar för socialarbetet och samt vårdarbetsdirektören i Östra Nylands välfärdsområde ska väljas med så kallad förhandsval. Om man vid den interna kartläggningen av alla personer som uppfyller behörighetsvillkoren och omfattas […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 19.4.2022

Godkännande av grundavtalet för HUS-sammanslutningen Välfärdsområdesfullmäktige beslutade efter omröstning att godkänna grundavtalet för HUS-sammanslutningen enligt förslag. HUS-sammanslutningen har lagstadgat organiseringsansvar för vissa hälso- och sjukvårdstjänster och skyldighet att upprätthålla ett universitetssjukhus. Dessutom har HUS-sammanslutningen ansvar för att ordna de tjänsterna som har avtalats i organisationsavtalet. HUS-sammanslutningen grundas på samma sätt som de nuvarande samkommunerna genom […]