Hoppa till innehåll
beredningsorganet -

Inlämnande av kandidatansökningar för välfärdsområdesvalet i Östra Nyland

Valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening ska lämna in kandidatansökningar och anmälningar om eventuella valförbund mellan partier och valmansföreningars gemensamma listor till områdesvalnämnden i Östra Nylands välfärdsområde senast på tisdag 14.12.2021 före klockan 16.00.

Närmare anvisningar för inlämnande av kandidatansökningar har publicerats i områdesvalnämndens kungörelse på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.