Hoppa till innehåll
östranyland -

I projektet ITUA utvecklar de sociala tjänsterna en modell för förebyggande och uppsökande tjänster som främjar välbefinnandet

Under de senaste åren har förebyggande och tidiga tjänsterna inom socialservicen utvecklats, men fortfarande ligger tyngdpunkten på korrigerande tjänster.

I fortsättningen pågår konsekvent arbete för att flytta tyngdpunkten till förebyggande och tidiga tjänster. Det centrala målet för socialtjänsterna är att identifiera klienternas servicebehov allt tidigare. Målet är att kunna skapa en enhetlig regional modell för handledning och rådgivning så att klienterna får veta varifrån de får information och hjälp. De sociala tjänsterna kommer också att bereda en utvidgning av modellen med ansvariga arbetstagare och team i regionen samt kartläggning av det sektorsövergripande servicebehovet.

Modellen med ansvariga arbetstagare minskar risken till att klienten bollas mellan olika platser och klienten har i alla ärenden alltid kontakt med sin egen ansvariga arbetstagare. Antalet långtidsarbetslösa har också hållit sig på en hög nivå i regionen. Därför är det viktigt att systematiskt satsa på åtgärder som främjar sysselsättning, utbildning och delaktighet. Genom att personer allt tidigare får stöd kan man undvika att problemen hopar sig och på så sätt förbättra personens övergripande välbefinnande.

Vid mötena med utvecklingsarbetsgruppen för socialtjänsterna finns yrkespersoner från olika kommuner. Den nuvarande situationen för kommunernas socialtjänster har kartlagts och för närvarande pågår ett pilotförsök för distansmottagningar inom socialtjänsterna, utveckling av en modell för inledande utvärdering och kostnadsutredning i anslutning till långtidsarbetslösa.

Tjänsterna ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare

Ett centralt utvecklingsområde är att skapa lågtröskeltjänster ute på fältet där människor befinner sig och där de är lättillgängliga. Verksamheten vill särskilt främja välbefinnandet för dem som står utanför tjänsterna eller som hotas av marginalisering och för att stärka jämlikheten. Genom tjänsterna ute på fältet vill man erbjuda hjälp till människor som kanske inte själv orkar eller kan leta efter hjälp.

Tjänsterna kommer att utvecklas tillsammans med tredje sektorn, erfarenhetsexperter samt kommuninvånare med hjälp av öppna workshoppar, mot bättre och smidigare tjänster.