Hoppa till innehåll
beredningsorganet -

Hur ser du på blivande Östra Nylands välfärdsområde?

Från början av år 2023 börjar välfärdsområdena ordna kommunernas social-, hälso- och räddningstjänster. Vilka förväntningar eller uppfattningar har du gällande reformen och Östra Nylands välfärdsområde? Svara på vår webbenkät 5–17.11.2021.

Vi önskar svar av invånarna inom Östra Nylands välfärdsområde, av kommunernas anställda som övergår till välfärdsområdet samt av representanter för olika intressegrupper, så som politiker, företag och organisationer. Din åsikt är viktigt, eftersom Östra Nylands välfärdsområdes identitet och framtid bygger på svaren.

Du kan också delta i utlottningen. Tack för dina svar!