Hoppa till innehåll
östranyland -

Helheten för mentalvårds- och missbrukstjänster bygger en bro mellan primärvården och den specialiserade sjukvården

Det centrala målet för helheten av mentalvårds- och missbrukstjänster är att utveckla och skapa nya behandlingsmodeller för psykisk ohälsa samt lättillgängliga tjänster för invånarna i Östra Nyland, i samarbete med HNS projekt Terapiat etulinjaan.

Psykisk ohälsa beräknas medföra kostnader på omkring 6 miljarder euro per år i Finland. Forskning i andra länder visar att utgifterna sannolikt kommer att öka om mentalvårdsarbetet inte effektiviseras. Förebyggande åtgärder och tidiga ingripanden har betydande effekter på kostnaderna.

Mer information om projektet Terapiat etulinjaan finns här: https://terapiatetulinjaan.fi/. Projektets mål är bland annat att utbilda yrkespersoner i främsta linjen att använda korttidsterapi som behandlingsform – så att unga och vuxna kan få hjälp i ett tidigare skede, på basnivån. Med stöd i rätt tid kan man förhindra att problemen hopar sig och på så sätt förbättra en persons välbefinnande som helhet.

I träffarna för arbetsgruppen för mental- och missbrukstjänster deltar varje vecka yrkespersoner från olika kommuner, och för närvarande arbetar man med att kartlägga nuläget i kommunerna. På så sätt får vi en så omfattande bild som möjligt av hurdana tjänster som erbjuds i kommunerna i Östra Nyland i fråga om mentalvårds- och missbrukstjänster. Syftet är att lyfta fram bra arbetsmetoder och -modeller som redan finns i området samt att modigt undersöka sådana rutiner som inte fungerar. Utifrån detta kan vi fundera på nya modeller som kan förbättra tjänsterna.

Tjänsterna ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare
Ett fokusområde i utvecklingen är lättillgängliga tjänster, som söker upp människor där de finns. Verksamheten siktar särskilt på att förstärka jämlikheten och befrämja välbefinnandet hos personer som befinner sig utanför tjänsterna eller som är i fara för utslagning. Med de uppsökande tjänsterna hjälper man människor som själva inte orkar eller kan söka hjälp. Ett annat fokusområde i utvecklingen är att erbjuda lättillgängliga digitala tjänster dygnet runt. Digitala tjänster ökar kommuninvånarnas möjligheter att få stöd och hjälp när de själva vill ha och behöver den, med hjälp av fungerande modeller för egenvård.

Tjänsterna kommer att utvecklas för att bli bättre och smidigare i samarbete med tredje sektorn, erfarenhetsexperter och kommuninvånare genom öppna verkstäder.