Hoppa till innehåll
östranyland -

Ett försök med verksamhetsmodeller för distansmottagningar genomförs i Östra Nyland

Utvecklingen av elektroniska tjänster i anslutning till strukturreformen har framskridits till ett sådant skede då försöket med distansmottagningar inleds.

De pilotobjekten har valts på basis av den inledande kartläggningen och invånarenkäten som gjordes i början av året 2021. Enligt planerna utvidgas tjänsterna på så sätt att distansmottagningarna tas i bruk samtidigt och inom desamma tjänsterna i alla kommuner i Östra Nyland.

De första pilotobjekten är bedömning av servicebehovet inom vuxensocialarbete samt psykiatriska sjukskötarens och depressionsskötarens mottagningar vid hälsostationer. Distansmottagningar har redan varit möjliga inom dessa tjänster under undantagsförhållandena och nu byggs det en enhetlig modell för genomförandet av distansmottagningar i Östra Nyland.

Anställda har begärts att bedöma möjligheten av distansmottagning för varje kund i samband med bedömning av vård- och servicebehov och att erbjuda en distansmottagning från och med 7.6. Försöket pågår till slutet av november men målet är att distansmottagningarna blir en bestående del av tjänsteutbudet. Förutsättningen för tjänsten är kundens samtycke och vilja till distansmottagning samt att kunden har en fungerande e-postadress. Kunden har även rätt att be om en distansmottagning.

I början av försöket kommer man använda Microsoft Teams för genomförandet av distansmottagningar i de kommunerna där programmet redan är i bruk. Konkurrensutsättningen för att skaffa den slutliga tekniska lösningen kommer att inledas på sommaren 2021. Kunden får anvisningarna gällande distansmottagning i samband med tidsbeställning. Vi ber om kundrespons med en Webropol-enkät alltid när distansmottagningen tar slut. Länken till enkäten skickas i samband med tidsbeställningen. Responsen behandlas anonymt, utan identifieringsuppgifter.

I augusti och september utvidgas försöket med distansmottagningar bl.a. till rådgivningens och skolhälsovårdens tjänster samt till tjänster inom öppen sjukvård.