Hoppa till innehåll
beredningsorganet -

Delaktighetsplan för Östra Nylands välfärdsområde 

Östra Nylands välfärdsområde ordnar ett öppet möte för att utarbeta delaktighetsplanen för välfärdsområdet på nätet torsdagen den 18 november kl. 14–16. 

Östra Nylands kommuninvånare, den tredje sektorns aktörer och beslutsfattare är välkomna till att medverka delaktighetsplanen på mötet. Att utarbeta en delaktighetsplan hör till välfärdsområdets temporära beredningsorgans uppgifter. Planen görs tillsammans från början för att ta fram en plan som betjänar alla parter på det bästa möjliga sättet.

För att få en deltagarlänk till Teams-mötet måste man anmäla sig senast den 15 november 2021 kl. 12 på nätet.

Program

  • Vad är ett välfärdsområde
  • Beredningsarbetets nuläge – ordförande vid Kontaktytor-sektionen Annika Immonen och projektchef Jaana Forslund
  • Varför lönar det sig att delta – projektplanerare Heidi Hovisilta
  • Varför utarbetas en delaktighetsplan och vad menas med delaktighet – vice ordförande vid Kontaktytor-sektionen Jaana Iivonen
  • Arbete med delaktighetsplanens olika teman 
  • Hurdana möjligheter till delaktighet och deltagande önskar man?
  • Konkreta mål och åtgärder för att förvekliga delaktighet i välfärdsområdet