Hoppa till innehåll

Nyheter

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 1.12.2022

Ändringar i förvaltningsstadgan Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner att förvaltningsstadgans § 83 ändras enligt förslaget. Med ändringarna tryggar man det att förvaltningen inom välfärdsområdet kan fungera från och med 1.1.2023. Den förändrade texten: ”Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för välfärdsområdets tjänster och andra prestationer. Välfärdsområdesstyrelsen […]

östranyland -

Bekanta dig med strategin för Östra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt möte den 1 november 2022 Östra Nylands välfärdsområdesstrategi för åren 2022–2026. Strategipresentationen har nu slipats och du kan se den från länken nedan. Strategiarbetet fortsätter med bland annat utarbetande av servicestrategin och servicenivåbeslutet för räddningsväsendet. Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 24.11.2022

Klientavgifterna Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner de klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023 enligt förslag. Enligt välfärdsområdeslagen fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer samt de kundavgifter som tas ut för tjänster som omfattas i välfärdsområdets organiseringsansvar. […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 17.11.2022

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade bland annat avskrivningsplan för utgifter för bestående aktiva och avtal som överförs från Eteva, Kårkulla och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun till Östra Nylands välfärdsområde. Ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag, även om en teknisk korrigering gjordes i formuleringen av beslutet angående Eteva. Föredragningslista Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 10.11.2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om följande tillsättande av tjänsterna. Ansvarsområdesdirektör för social- och familjetjänster, magistern i samhällsvetenskaper Ilona Koskenniemi Ansvarsområdesdirektör för hälsotjänster, magistern i hälsovetenskaper Carita Schröder Ansvarsområdesdirektör för tjänster för äldre, hälsovårdaren (högre yrkeshögskoleexamen) Kirsi Oksanen Vårdarbetsdirektör, innehavaren av högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Heli Sjöblom Direktör för socialt arbete, magistern i samhällsvetenskaper, legitimerade socialarbetaren […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 3.11.2022

Tillsättande av tjänster Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om följande tillsättande av tjänsterna enligt förslaget. Social- och hälsovårdsdirektör, politices magister Annika Immonen Digitaldirektör, filosofi magister Tommi Karttaavi Ekonomidirektör, ekonomie magister Minna Sevon Utvecklingsdirektör, magister i hälsovetenskaper Katja Blomberg Personaldirektör, politices magister Anu Rautiainen Kommunikationsdirektör, politices magister Mika Kosunen Chefläkare, specialisten i allmänmedicin Susanna Varilo Inrättande av tjänster vid […]