Gå till innehåll
östranyland -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 11.8.2022

Direktörsavtalet för välfärdsområdesdirektören Välfärdsområdesstyrelsen godkände direktörsavtalet för välfärdsområdesdirektören enhälligt. Den helhetslön som betalas till innehavaren av tjänsten som Östra Nylandsvälfärdsområdesdirektör uppgår till 12 900 euro per månad. Utöver helhetslönen betalas ingen annan lön i pengar till välfärdsområdesdirektören. Välfärdsområdesdirektörens tjänsteutövningsskyldighet börjar 15.8.2022 och slutar fem år efter tjänsteförhållandets början. I tjänsteförhållandet iakttas en prövotid på sex […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 28.6.2022

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg Jari Oksanen till ordinarie ledamot i HUS-sammanslutningens revisionsnämnd. Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande personer till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd: Till ordinarie ledamot Pamela Weckman och till dennas personliga ersättare Antti Skogster Till ordinarie ledamot Kjell Grönqvist Till ordinarie ledamot Roger Nordman Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt ge sina representanter vid sammanslutningens stämma följande handlingsdirektiv: Föreslå de av […]

östranyland -

Välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland valde Max Lönnqvist som välfärdsområdesdirektör

Ekonomie magister Max Lönnqvist valdes till tjänsten som Östra Nylands välfärdsområdesdirektör vid välfärdsområdesfullmäktiges möte i Pukkila den 21 juni 2022. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att välja magistern i hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen till den första reservplatsen och magistern i hälsovetenskaper Pia Nurme till den andra reservplatsen. – Baserat på helhetsuppfattning och fullmäktiges stöd anser vi att Max Lönnqvist […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 16.6.2022

Val av välfärdsområdesdirektör Områdesstyrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet till tjänsten. Val vid sammanslutningens stämma av ledamot och ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse Välfärdsområdesfullmäktige vid Östra Nylands välfärdsområde har vid sitt sammanträde 19.4.2022 antagit grundavtalet för HUS-sammanslutningen. Sammanslutningens medlemmar ska vid sammanslutningens stämma 7.7.2022 utse sina företrädare i sammanslutningens styrelse. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade utse Elin Blomqvist-Valtonen som […]

östranyland -

Vad beslutar nämnderna om i välfärdsområdet?

I samband med att förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde uppdaterades preciserades uppgifterna för välfärdsområdets nämnder. Tre av nämnderna och individsektionen är lagstadgade organ i välfärdsområdet. Dessutom har det i Östra Nylands välfärdsområde inrättats tre icke-lagstadgade nämnder. De lagstadgade nämndernas och sektionens uppgifter i korthet Välfärdsområdesvalnämnden fungerar som valmyndighet och utför uppgifter som rör områdesvalen enligt […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 14.6.2022

Uppdatering av förvaltningsstadgan Välfärdsområdesfullmäktige godkände den uppdaterade förvaltningsstadgan i en förändrad form. Elin Blomqvist-Valtonens (SFP) ändringsförslag godkändes enhälligt: Välfärdsområdesvalnämnden har fem ledamöter, och bland dem väljer välfärdsområdesfullmäktige en ordförande och en vice ordförande samt fem ersättare. (inte sex ersättare) Val av välfärdsområdesvalnämnd Välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde valde följande fem ledamöter och fem ersättare till […]

beslutsfattande -

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 7.6.2022

Organisationsstrukturen ska få verksamhetsenheter Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter enligt förslaget. Inrättande av tjänster Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget att inrätta tills vidare gällande tjänster för chefsläkaren, chefen för socialarbetet, chefen för vårdarbetet och resultatenhetschefer. Upphandling av välfärdsområdets arbetshälsovårdstjänster Välfärdsområdesstyrelsen har den 19.5.2022 beslutat konkurrensutsätta arbetshälsovården för Östra Nylands välfärdsområdes […]

östranyland -

Välfärdsområdesstyrelsen valde tre sökande till nästa intervjuomgången när Östra Nylands välfärdsområde söker en välfärdsområdes-direktör

Välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland har valt följande sökande som får fortsätta vidare i ansökningsprocessen till tjänsten som välfärdsområdesdirektör. Max Lönnqvist, förvaltningsdirektör, Åbo stad Pia Nurme, verkställande direktör, Wallaton Oy Ann-Sofie Silvennoinen, tf. välfärdområdesdirektör, Östra Nylands välfärdsområde Sökandena kommer att intervjuas nästa av fullmäktigegrupperna i områdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde. Områdesstyrelsen beslutar senast 16.6.2022 vem av […]