Hoppa till innehåll

Här publiceras offentliga kungörelser och anmälningar i Östra Nylands välfärdsområde och välfärdsområdesvalnämnden. Följ gärna även våra nyheter som finns på framsidan och menyn.

29.4.2022

Östra Nylands välfärdsområdets (3221339-3) anmälan till borgenärer och avtalsparter av skulder, ansvar och avtal i enlighet med 38 § i lagen om införande av social- och hälsovårdsreformen (616/2021)

I enlighet med lagen om införande av social- och hälsovårdsreformen (lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021) ska sjukvårdsdistriktens samkommuner ja specialomsorgsdistrikt jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023. I enlighet med tidigare nämnda lag ska de avtal som gäller ordnandet av kommunernas social- och hälsovård och räddningsväsendet, inkluderat hyresavtal, överföras till välfärdsområdet den 1 januari 2023, om inte välfärdsområdet och överlåtaren kommer överens om något annat.

Östra Nylands välfärdsområde underrättar, i enlighet med 38 § i lagen om införande av social- och hälsovårdsreformen, genom denna anmälan om de skulder, ansvar och avtal som kommer att överföras på dess ansvar enligt 20-25 § i lagen om införande av social- och hälsovårdsreformen.

Regionfullmäktige i Östra Nyland fattar de slutgiltiga besluten om överföringen av skulder, ansvar och avtal på hösten 2022. Östra Nylands välfärdsområde förbehåller sig rätten att i ett senare skede avstå från att ta emot enskilda avtal i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Denna överföringsanmälan kräver ingen åtgärd, godkännande eller mottagningsbekräftelse av mottagaren. Begäran om tilläggsuppgifter kan riktas till adressen: katja.blomberg@porvoo.fi