Till Innehållet
Sök på sidan

Hemrehabilitering

Meningen med hemrehabilitering är att stöda en självständig vardag. Vårt mål är att ge dig en meningsfull och smidig vardag i ditt eget hem.

Du kommer i kontakt med hemrehabiliteringen via en yrkesperson inom social- och hälsovården, till exempel sjukhuset, hemvården eller hälsovårdscentralens avdelning. Hemrehabiliteringen kan även stöda dig om det märks att din funktionsförmåga i vardagssysslorna försvagas hemma. Därtill gör hemrehabiliteringen förebyggande bedömningar och styrning då vi kartlägger en äldre persons servicebehov.

Ett proffs inom hemrehabiliteringen besöker ditt hem och utgående från besöket gör vi tillsammans upp en rehabiliteringsplan. Det centrala är din egen bedömning över din funktionsförmåga och ditt eget mål för rehabiliteringen. Målet kan vara att göra det lättare för dig att stiga upp ur sängen, gå i trappor eller uträtta ärenden i affären självständigt.


Gör så här

Om du känner att hemrehabilitering är något du behöver, ta upp frågan i första hand med din nuvarande vårdkontakt inom till exempel hemvården eller servicestyrningen för äldre.

Telefonservice

019 5600 111