Till Innehållet
Sök på sidan

Tandvård

Östra Nylands välfärdsområde ordnar munhälsovård för alla, från ung till gammal. Vi har mångsidiga tjänster för olika ålders- och befolkningsgrupper.

En bra mun- och tandhälsa har en betydande inverkan på välbefinnandet och det allmänna hälsotillståndet. Egenvården och hälsosamma levnadsvanor lägger grunden för en god munhälsa. En dålig munhälsa ökar risken för artärsjukdomar, såsom hjärt- och hjärninfarkt. Det är viktigt med regelbundna tandundersökningar.

Vid munhälsovården arbetar tandläkare, tandskötare och munhygienister.

Telefonservice

Varje område har et eget rådgivnings- och tidsbokningsnummer. Kontakta munhälsovården på ditt eget område.

Brådskande tandvård

Dagtid på vardagar ges brådskande tandvård vid hälsocentralen på din hemort. Uppsök brådskande tandvård i första hand genom att ringa det egna områdets centraliserade rådgivnings- och tidsbokningsnummer.

På kvällar, veckoslut och söckenhelger får du brådskande tandvård vid Parksjukhuset i Helsingfors (Stenbäcksgatan 11). Ring alltid tidsbokningen på nummret 09 4717 1110, som bedömmer hur brådskande ditt vårdbehov är. Numret svarar vardagar kl. 14-21 och veckoslut kl. 8-21.

Nattjouren för munsjukdomar betjänar i Mejlans Brosjukhus (Haartmansgatan 4, Helsingfors). Ingång via Haartmanska sjukhusets samjourentré. Ring alltid först Jourhjälpen, som bedömer hur brådskande ditt vårdbehov är.

Munhälsovård i alla åldrar

Vi kallar till granskning:

  • barn i rådgivningsåldern när barnet är 1, 3 och 5 år 
  • barn i skolåldern när barnet går i årskurs 1, 3, 5 och 8 

Skolhälsovården ordnas av det välfärdsområde vilket skolan hör till. Även tandregleringen hör till skolhälsovården. Valfrihet inom offentlig hälsovård gäller inte skolhälsovården och studerande bör söka vård på det området skolan finns (gäller ej specialsjukvården).

Efter årskurs 8 får du inte mera kallelse till tandkliniken utan du skall själv boka tid hos munhygienisten eller tandläkaren via den centrala tidsbokningen.

Tandvården är kostnadsfri tills du fyller 18 år.

Från och med att du fyller 18 år omfattas besöken av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Som studerande får du servicen på din studieort. Studerande vid yrkeshögskolor kan använda munhälsovårdens tjänster vid Studenternas hälsovårdsstiftelse. 

Vuxna kunder bokar själva sin tid genom att ringa tidsbokningsnumret. Om du har en allmänsjukdom som gör att munhälsovården är särskilt viktig ska du ange detta när du bokar tiden.

Du får tandvård enligt din personliga vårdplan. Vården inleds med en undersökning av munnen och tänderna, varefter tandläkaren gör en vårdplan för den fortsatta vården. 

Till specialisttandläkare eller munhygienist behöver du remiss från hälsovårdscentralens tandläkare eller en giltig vårdplan som utarbetats av hälsovårdscentralens tandläkare. 

Om du är gravid med ditt första barn kan du få rådgivning om främjande av munhälsan. Samt en avgiftsbelagd tandläkar eller munhygienist kontroll. 

Rådgivningen är avsedd för 

  • familjer som väntar sitt första barn 
  • familjer där en av makarna ska bli förälder för första gången 
  • invandrarfamiljer som väntar sitt första barn som föds i Finland. 

Om du är senior och bor hemma ska du boka tandvårdens tjänster via tidsboknings- och rådgivningsnumret. 

För dig som bor inom stött serviceboende gör munhygienisterna en kontroll vid boendeenheten med ungefär två års mellanrum. Vården är avgiftsbelagd. 

Om du är krigsveteran är mun- och tandundersökningen kostnadsfri. Också vid hälsovårdscentralen är tandläkarens andel av kostnaderna för protestillverkning kostnadsfritt. 

Tillgång till vård (T3-tid)

Väntetiden anges som en så kallad T3-tid, det vill säga den tredje lediga icke-brådskande tiden.

Väntetid till tandläkare maj 2023

Väntetid till munhygienist maj 2023