Till Innehållet
Sök på sidan

Missbrukarvårdens öppenvårdstjänster

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes rusmedelsbruk, tveka inte att föra saken på tal.

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes rusmedelsbruk, tveka inte att föra saken på tal. Alla enheter inom social- och hälsovården ger dig handledning och rådgivning om hur du uppsöker tjänsterna inom missbrukarvården. Hjälp och stöd fås även i kamratstödsgrupper och hos organisationer.

Missbrukarvårdens öppenvårdstjänster erbjuder mångprofessionell bedömning, vägledning och behandling vid beroendesjukdomar.

För öppenvårdstjänsterna krävs ingen remiss och besöket är kostnadsfritt.


Telefontjänst

Kontakta mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsternas personal på din egen hemort.

Borgå

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning och bedömning av vårdbehov: mån.–fre. kl. 8–11, tfn 019 520 4527.

Sibbo

Missbruksarbetare, telefontider mån. kl. 12.30–14.00, ons. kl. 13.30–14.00, fre. kl. 12.30–13.00, tfn 040 549 2168.

Askola, Mörskom och Pukkila

Sjukskötare inom missbrukartjänsterna, telefontid mån.–fre. kl. 12.00–13.00, tfn 040 527 2915.

Lovisa

Sjukskötare inom missbrukartjänsterna, tfn 040 5231 902 eller 040 7518 566.

Socialarbetare inom missbrukartjänsterna, tfn 040 6551 311.

Du kan lämna kontaktförfrågan via den elektroniska tjänsten Klinik.

Pålitlig och aktuell information om rusmedel och rusmedelsskador samt självhjälp

Hjälptelefoner: