Till Innehållet
Sök på sidan

Hälsorådgivning Vinkki

Vinkki är hälsorådgivning för personer som använder droger intravenöst.

Hos Vinkki kan du diskutera ditt drogmissbruk med de anställda. Av oss får du information om behandlingsmöjligheter och minimering av skador orsakade av intravenöst drogmissbruk. Utöver hälsorådgivning får du av Vinkki ren utrustning för intravenös användning och handledning i hur den används. I Borgå har Vinkki verksamhet i anslutning till enheten för stödboende Koivula. 

Vinkki är verksam i anslutning till enheten för stödboende Koivula, där personalen finns på plats även kvällar och veckoslut. Vi önskar dock att du sköter dina ärenden där före klockan 19. Personalen når du dygnet runt på telefonnummer 040 512 5086. 

Vinkki-verksamheten är fullständigt konfidentiell och du kan sköta dina ärenden anonymt. Om du vill ha hjälp med ditt drogproblem, är du välkommen till Vinkki när som helst under öppettiderna. Via Vinkki är det även möjligt att få NADA-öronakupunktur. 

I Borgå finns fem uppsamlingskärl för använda drogkanyler och -sprutor: 


Ta kontakt

E-postadress: porvoonvinkki@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster) 

Boendeenhet Koivulas handledare, tfn 040 5125 086

För att säkerställa klienternas anonymitet, raderar vi deras e-postadresser efter att ärendehanteringen har avslutats.