Till Innehållet
Sök på sidan

Erfarenhetsexperter

En erfarenhetsexpert har personlig erfarenhet av en specifik livssituation, sjukdom eller skada. En erfarenhetsexpert kan även ha varit en klient inom en tjänst. Erfarenheten kan även ha uppstått genom en närstående.

Både klienten, erfarenhetsexperten och handledaren har nytta av samarbetet. Verksamheten går ut på interaktion och gemensamma aktiviteter, då alla parter har en möjlighet att lära sig och utvidga sina egna synvinklar. 

Handledaren lär sig av erfarenhetsexpertens livshistoria och egenhändiga upplevelser som klient vid en tjänst. Erfarenhetsexperten lär sig av handledarens sakkunskap. Klienten igen har nytta framför allt av känslan av samhörighet och mångsidiga tjänster. Erfarenhetsexperten kan väcka klientens tillförlit till tjänsterna. 

Erfarenhetsexperten har en äkta förståelse för klientens situation. Erfarenhetsexpertens livshistoria har en hoppingivande effekt, eftersom hen har överlevt den svåra situationen. Erfarenhetsexperten kan vara en betydande faktor för hur klienten återhämtar sig. Erfarenhetsexpertens historia kan även ha en förebyggande effekt. 

En erfarenhetsexpert kan fungera till exempel som 


Gör såhär

Erfarenhetsexpertens mottagning finns för tillfället vid social- och hälsovårdscentralen i Sibbo. Du kan boka tid till en erfarenhetsexpert via hälsovårdscentralens tidsbeställning. 

Telefonservice

019 5600 600


Mer information

Vill du ha mer information om hur erfarenhetsexperterna arbetar? Vill du bli erfarenhetsexpert? Söker du en erfarenhetsexpert till ett evenemang eller ett arbetsuppdrag? 

Vi tar med utbildade erfarenhetsexperter i vår verksamhet. En utbildad erfarenhetsexpert har förmåga att reflektera över sina upplevelser och arbeta i samarbete med en yrkesperson. 

En erfarenhetsexperts uppgifter varierar beroende på verksamhetsområde och sammanhang. Hen kan delta i utvecklandet av tjänster eller hjälpa andra utgående från sina egna erfarenheter. Vi betalar ett litet arvode för arbetet. 

Sanna Äyräväinen
projektkoordinator
tfn 040 676 3023
sanna.ayravainen@itauusimaa.fi