Till Innehållet
Sök på sidan

Skol- och studerandehälsovård

Hälsoservicen för skolelever och studerande finns tillgänglig inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Skolhälsovården

Om du är barnets vårdnadshavare kan du kontakta skolhälsovården i frågor med anknytning till barnets tillväxt, utveckling, hälsa och välfärd.

Skolhälsovården omfattar förebyggande hälsovård, som har som mål att eleven mår bra under hela skoltiden. Detta omfattar bland annat uppföljning av tillväxt och utveckling samt stöd för den psykiska utvecklingen och självförtroendet.

Vid skolhälsovårdarens och skolläkarens undersökningar följer vi upp elevens tillväxt, individuella utveckling och mognadsgraden för hens sociala färdigheter. Skolhälsovårdaren ger alla vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Sjukvård ingår i regel inte i skolhälsovården. Skolhälsovårdaren ger dock vid behov sjukvård i form av första hjälpen (till exempel akuta sår, olyckor, anfall). Skolhälsovårdaren bedömer situationen och skickar eleven vid behov vidare för fortsatt vård. Dessutom erbjuder skolhälsovården specialuppföljning för elever som kan har hälsorisker. Specialuppföljningen görs i samarbete med vårdnadshavarna, läraren och övrig elevvårdspersonal.

Studerandehälsovården

Studerandehälsovården stöder och främjar elevens självständighet, studieförmåga, hälsosamma levnadssätt samt stöder kondition och psykiskt välmående under studierna. Med hälsorådgivning förebyggs även skolmobbning.

Om du är studerande eller vårdnadshavare till en studerande, kan du kontakta studerandehälsovården om du funderar över någon fråga med anknytning till fysisk eller psykisk hälsa. Exempel på dessa kan vara frågor med anknytning till tillväxt och utveckling eller familjens välfärd och akuta kriser.

Studerandehälsovårdens service finns tillgängliga på studieorten oberoende av bostadsort. Servicen är avgiftsfri för studerande under 18 år.

Studerandehälsovårdarna är anträffbara på läroverket under skoldagen. Mottagningstiderna anges i början av läsåret. Mottagningen ligger på läroverket.

Boka en tid per telefon eller via e-post eller kom direkt till mottagningen. Studerande kan komma till hälsovårdarens mottagning utan tidsbokning under de tider som anges i början av läsåret, övriga tider helst med tidsbokning. Även vårdnadshavare kan kontakta hälsovårdaren.

Kontaktuppgifter

TAINA HATTUNEN

Hälsovårdare

040 539 9073

Taina.Hattunen@itauusimaa.fi

Högstadiet, gymnasium och Careeria

SARI SUOJA

Hälsovårdare

040 714 6702

Sari.Suoja@itauusimaa.fi

Lågstadier

GERD ADOLFSSON

Ansvarig hälsovårdare

0400 364 077

Gerd.Adolfsson@itauusimaa.fi

MAIJA AHOKAS

Hälsovårdare/Sjukskötare

040 359 2584

Maija.Ahokas@itauusimaa.fi

Pääskytien yläkoulu

CAROLA GRÖNROOS

Hälsovårdare

040 548 4304

Carola.Gronroos@itauusimaa.fi

Grännäs skola

TANJA INGELIN

Hälsovårdare

040 486 5028

Tanja.Ingelin@itauusimaa.fi

Huhtisen koulu, Hamarin koulu, Fredrikakoulu (Steiner)

RAMONA FINNBÄCK

Sjukskötare/Hälsovårdare

040 615 8261

Ramona.Finnback@itauusimaa.fi

Strömborgska skolan

EIJA KRISTÉN

Hälsovårdare/Sjukskötare

040 488 9402

Eija.Kristen@itauusimaa.fi

Albert Edelfeltin koulu

ANNA-MAIJA LALU

Hälsovårdare

040 188 2424

Anna-Maija.Lalu@itauusimaa.fi

Kevätkummun koulu, Vårberga skola, Ilolan koulu

JOHANNA LINDHOLM

Hälsovårdare

040 182 4435

Johanna.Lindholm@itauusimaa.fi

Prakticum, Optima, Kulloon koulu, Kullo skola, Hinthaaran koulu, Hindhår skola

EMILIA MALMSTEN

Hälsovårdare

040 623 7639

Emilia.Malmsten@itauusimaa.fi

Kvarnbackens skola, Eklöfska skolan

INGELA METSÄ

Hälsovårdare

040 594 3484

Ingela.Metsa@itauusimaa.fi

ANNA PELKONEN

Hälsovårdare

040 548 7797

Anna.Pelkonen@itauusimaa.fi

Peipon koulu

MARI PÖLHÖ

Hälsovårdare

040 483 8803

Katriina.Polho@itauusimaa.fi

Careeria (Hevosenkenkäkatu), Ammattiopisto Live

JANNA-SISKO RUNSALA

Hälsovårdare

040 631 3485

Janna-Sisko.Runsala@itauusimaa.fi

Careeria (Perämiehentie ja Ammattitie)

MIMOSA SAAHKO

Hälsovårdare

040 523 1487

Mimosa.Saahko@itauusimaa.fi

Keskuskoulu

MATILDA SALMI

Hälsovårdare

040 557 8928

Matilda.Salmi@itauusimaa.fi

Tolkkisten koulu, AE-koulu

INGE-MAY SANDHOLM

Hälsovårdare

040 559 4704

Inge-May.Sandholm@itauusimaa.fi

Sannäs skola

TIINA TASKINEN

Hälsovårdare

040 487 5028

Tiina.Taskinen@itauusimaa.fi

Linnajoen yläkoulu

PÄIVI TENHUNEN

Hälsovårdare

040 489 9509

Paivi.Tenhunen@itauusimaa.fi

Linnakosken lukio, Careeria (Pomo-talo)

KATARIINA WESTERLUND

Hälsovårdare

040 765 22 88

Katariina.Westerlund@itauusimaa.fi

Lyceiparkens skola, Borgå Gymnasium, Folkakademin

CAMILLA ALM

Hälsovårdare

044 505 1730

Camilla.Alm@itauusimaa.fi

Forsby skola, Koskenkylän koulu, Isnäs skola, Isnäsin koulu, Sävträsk skola, Valkon koulu, Tesjoen koulu, Tessjö skola

SOFIA KELLONIITTY

Hälsovårdare

044 505 1093

Sofia.Kelloniitty@itauusimaa.fi

Ruotsinpyhtään koulu, Kapellby skola i Lappträsk, Hilda Käkikosken koulu (Lapinjärvi), Kirkonkylän koulu (Lapinjärvi), Generalshagens skola, Loviisan lukio

ANNA-CHARLOTTA THESSLUND

Hälsovårdare

044 505 1204

Lotta.Thesslund@itauusimaa.fi

Harjurinteen koulu

CORNELIA THOMASSON

Hälsovårdare

040 741 7353

Cornelia.Thomasson@itauusimaa.fi

Lovisavikens skola och Lovisa gymnasium

MIISA SAARANEN

Hälsovårdare

040 616 4037

Miisa.Saaranen@itauusimaa.fi

MIISA SAARANEN

Hälsovårdare

040 616 4037

Miisa.Saaranen@itauusimaa.fi

SATU PULKKINEN

Ansvarig hälsovårdare

050 465 1369

Satu.Pulkkinen@itauusimaa.fi

Keuda Sipoo, Sipoon lukio

SABINA KEKKI

Hälsovårdare

040 356 4794

Sabina.Kekki@itauusimaa.fi

Kungsvägens skola, Sibbo gymnasium

FRIDA STENFORS

Hälsovårdare

040 610 3059

frida.stenfors@itauusimaa.fi

Kyrkoby skola, Borgby skola, Boxby skola, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola

JULIA KLIPPI

Hälsovårdare

040 191 6049

Julia.Klippi@itauusimaa.fi

Jokipuiston koulu, Leppätien koulu, Talman koulu

HANNA VENÄLÄINEN

Hälsovårdare

050 476 9506

Hanna.Venalainen@itauusimaa.fi

Sipoonjoen yhtenäiskoulu

ELINA VINKKI

Hälsovårdare

040 628 1641

Elina.Vinkki@itauusimaa.fi

Sipoonlahden 7-9lk, Söderkulla skola, Gumbostrand skola, Salpar skola

SATU RAHKO

Hälsovårdare

040 541 2432

Satu.Rahko@itauusimaa.fi

Sipoonlahden koulu 1-6lk, Leppätien koulun Miilin yksikkö