Till Innehållet
Sök på sidan

Familjevård för äldre

Familjevård innebär att vården och omsorgen av en äldre person ordnas i familjevårdarens privata hem eller i den äldre personens eget hem. Familjevårdarna har avlagt en förberedande utbildning för familjevårdare.

Familjevård lämpar sig för äldre personer

En äldre person som får familjevård ska i regel klara nätterna utan regelbunden hjälp. Vetskapen om att det vid behov finns hjälp tillgängligt kan dock skapa trygghet i livet.

Familjevården kan vara kontinuerlig eller kortvarig. Familjevård kan ordnas till exempel när den äldre personens närståendevårdare har sina lagstadgade lediga dagar.

I Östra Nyland ordnar vi familjevård för äldre för närvarande i Askola och Sibbo.

Telefonservice

Servicerådgivningen för äldre 019 5600 111

Tjänstetider

Mån.– fre. kl. 9–15