Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjevård för äldre

Familjevård innebär att vården och omsorgen av en äldre person ordnas i familjevårdarens privata hem eller i den äldre personens eget hem. Familjevårdarna har avlagt en förberedande utbildning för familjevårdare.

Familjevård lämpar sig för äldre personer

En äldre person som får familjevård ska i regel klara nätterna utan regelbunden hjälp. Vetskapen om att det vid behov finns hjälp tillgängligt kan dock skapa trygghet i livet.

Familjevården kan vara kontinuerlig eller kortvarig. Familjevård kan ordnas till exempel när den äldre personens närståendevårdare har sina lagstadgade lediga dagar.

Familjevård ges av en familjevårdare. Familjevårdarna för barn och unga kallas ofta fosterföräldrar och familjen en fosterfamilj. Utöver barn och unga kan familjevården även omfatta vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, personer som rehabiliteras från psykiska problem eller äldre.

Familjevårdarna har avlagt en förberedande utbildning för familjevårdare. Familjevårdsverksamheten övervakas och baserar sig på familjevårdslagen (236/2015).

Familjevård kan vara en kort- eller långvarig tjänst:

Vid långvarig familjevård beviljas familjevården som en tjänst som gäller tills vidare och klienten flyttar till ett familjehem.

Kortvarig familjevård innebär antingen regelbundna perioder eller en enda vårdperiod. Till exempel för återhämtningen efter sjukhusvård kan familjevård vara ett alternativ innan du återvänder hem. Kortsiktig familjevård kan vara ett alternativ för att ordna avlösarservicen under närståendevårdarens lediga dagar.

Familjevård en del av dygnet är antingen dag- eller nattvård. Familjevård en del av dygnet kan ges vid ett tillfälle eller regelbundet.

I Östra Nyland ordnar vi familjevård för äldre för närvarande i Askola och Sibbo.

Telefonservice

Klienthandledning för äldre 019 560 0152

Tjänstetider

Vardagar kl. 9-14.30.

Kan du tänka dig att bli familjevårdare?

Vi söker familjevårdare för äldre och för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar!

Är du intresserad av att kunna ge dem som behöver familjevård en mänsklig, trivsam och trygg vardag? Av att måna om den vårdbehövandes välmående alltefter hans eller hennes egna behov och att göra den vårdbehövande till en del av din egen vardag?

Bli familjevårdare

Färdigheter som krävs av en familjevårdare

Efter utbildningen kan vi erbjuda

I början av den förberedande utbildningen behöver du inte vara säker på din önskan eller förmåga att bli en familjevårdare. Informationen du får i utbildningen hjälper dig att fatta ett beslut.Vi utbildar dig till uppgiften och vi diskuterar frågor som anknyter till familjevårdaruppgiften med dig. Utbildningen innefattar sju träffar, hemuppgifter och en utvärderingsdiskussion i slutet av utbildningen.

Utbildningen är avgiftsfri. Utbildningsspråket är finska, men vi hoppas även på deltagare som talar det andra inhemska språket!

Informationstillfälle för intresserade av familjeomsorg för äldre och personer med funktionsvariation tisdagen den 12 september 2023 kl 17.00-18.30 på Omenamäki servicecenter, ingen föranmälan.

Skicka in en ansökan om att bli familjevårdare senast den 22 september 2023.