Gå till innehåll

Fullmäktige inledde sitt arbete i mars 2022

Finlands första välfärdsområdesval hölls i januari 2022. Välfärdsområdesfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten inom välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktiges möte

Välfärdsområdesfullmäktiges nästa möten är 13.9., 4.10., 1.11. och 13.12.2022.

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen. Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet.

Fullmäktiges föredragningslistor och protokoll

Nytt

Föregående

Bilagor 6§ Sipoo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bilagor 8§ Porvoo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Välfärdsområdesstyrelsens möte

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder på torsdagar (nästa 11.8.). Välfärdsområdesstyrelsens möten är inte offentliga.

Styrelsens föredragningslistor och protokoll

Nytt

Föregående

Bilagor Mörskom 3§ Myrskylä 1, Myrskylä 2, Myrskylä 3

Bilagor Lappträsk 5§ Lapinjärvi 1, Lapinjärvi 2

Bilagor Sibbo 6§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bilagor Borgå 7§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Beredningsorganets möten, föredragningslistor och protokoll

Det sista mötet det temporära beredningsorganet var 2.3.2022.