Gå till innehåll

Fullmäktige inledde sitt arbete i mars 2022

Finlands första välfärdsområdesval hölls i januari 2022. Välfärdsområdesfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten inom välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktiges möte

Välfärdsområdesfullmäktiges följande möten är 17.5. i Askola (Nuoriseurantalo, Helkamäentie 34) och 14.6.2022 i Lappträsk.

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen. Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet. Direktinspelning den 17 maj 2022 kl. 18 https://youtu.be/QcKMchF4FCk.

Fullmäktiges föredragningslistor och protokoll

Nytt

Föregående

Bilagor 6§ Sipoo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bilagor 8§ Porvoo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Välfärdsområdesstyrelsens möte

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder på torsdagar tre gånger i månaden. Välfärdsområdesstyrelsens möten är inte offentliga. Nästa möten: 19.5, 2.6, 16.6.

Styrelsens föredragningslistor och protokoll

Nytt

Föregående

Bilagor Mörskom 3§ Myrskylä 1, Myrskylä 2, Myrskylä 3

Bilagor Lappträsk 5§ Lapinjärvi 1, Lapinjärvi 2

Bilagor Sibbo 6§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bilagor Borgå 7§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Beredningsorganets möten, föredragningslistor och protokoll

Det sista mötet det temporära beredningsorganet var 2.3.2022.