Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Omaperhe – ny tjänst för familjer i Östra Nylands välfärdsområde

I Östra Nylands välfärdsområde har man tagit i bruk webbtjänsten Omaperhe, en tjänst som samlar information, stöd och tjänster som är avsedda för familjer på en och samma adress. Webbtjänsten Omaperhe främjar familjernas välfärd och guidar till tjänster.

”När en familj står inför behovet av att hitta information och hjälp har man tidigare varit tvungen att söka råd från flera ställen. Från den nya Omaperhe-webbtjänsten hittar man pålitlig information och hjälp i många familjeärenden”, berättar Kaija Kurkela, tf. resultatenhetschef för tjänster för barn, unga och familjer vid Östra Nylands välfärdsområde.

Omaperhe är en nationell webbtjänst som erbjuder omfattande innehåll om bland annat graviditet och förlossning, spädbarnsåret, barndom och ungdom samt föräldraskap och parrelationer. Omaperhe främjar familjernas välbefinnande och gör tjänsterna lättare att hitta. Familjerna i Östra Nylands välfärdsområde hittar de tjänster som erbjuds i området från Omaperhe.

”Från Omaperhe-webbtjänsten hittar invånarna information om vårt områdes social- och hälsovårdstjänster. Dessutom finns det tjänster från organisationer och FPA. Rådgivningarna försvinner inte, utan Omaperhe kommer som ett stöd för familjerna. Tjänsterna kompletterar varandra”, berättar Kurkela.

Utvecklingen av Omaperhe fortsätter

Familjer söker mycket information på nätet i dag. Det är viktigt att det finns tillförlitlig och aktuell information på nätet. Utvecklingen av Omaperhe-tjänstens innehåll och funktioner fortsätter efter att tjänsten tagits i bruk.

”Vi hoppas att Omaperhe hjälper familjer i olika situationer där man måste hitta hjälp och råd vid rätt tillfälle”, tillägger Kurkela. Omaperhe-webbtjänsten kan nås via Östra Nylands webbtjänst eller på adressen omaperhe.fi(förflyttning till en annan tjänst).

Webbtjänsten Omaperhe utvecklas med stöd av Finlands program för hållbar tillväxt.

Mer information om tjänsten Omaperhe: ICT-utvecklingsexpert Piia Tapio, piia.tapio@itauusimaa.fi

Omaperhe.fi(förflyttning till en annan tjänst) är en elektronisk kanal för familjecenterverksamhet. Bakgrunden till utvecklingen av det elektroniska familjecentret är det riksomfattande programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och familjecentermodellen. DigiFinland Oy koordinerar utvecklingsarbetet för Elektroniska familjecentret. DigiFinland Oy är ett specialuppgiftsbolag som främjar digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. Bolagets ägare är från början av 2023 välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-koncernen och staten.