Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Beslut av nämnden för beredskap och säkerhet 11.6.2024

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för beredskap och säkerhet sammanträdde tisdagen den 11.6.2024. Vid mötet antecknade nämnden säkerhetsöversikten, som presenterades av räddningschefen Peter Johansson, för kännedom. Samt beslutade om ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol angående ett rättelseyrkande om debitering för upprepad felaktig funktion..

Felaktiga funktionen gäller stiftelsen för Lovisanejdens servicehus , vars seniorhus brandlarm med sina upprepade felaktiga larm har orsakat onödiga uppdrag för nödcentralen. Enligt nämnden för beredskap och säkerhet har hanteringen av de felaktiga brandlarmen skötts korrekt enligt räddningslagen, rekommendationerna av Räddningsverkens partnerskapsnätverkför debitering av felaktiga brandlarm och de förtydligande instruktionerna från Östra Nylands räddningsverk för hantering av felaktiga brandlarm.

Mötestidtabell för hösten 2024

Nämnden möts hösten 2024 på tisdagar 20.8., 10.9., 1.10., 5.11. och 3.12.