Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om följande tillsättande av tjänsterna.

Situationen och tidsplanen för beredningen av välfärdsområdets budget antecknades för kännedom. Andra budgetbehandling i välfärdsområdesstyrelsen är 24.11.2022. Välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten 13.12.2022.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.

Se också

Alla aktuella