Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 13.9.2022

Sammansättning av välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelse

Välfärdsområdesfullmäktige beviljade Janne Lepola avsked från uppdragen som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Mia Myllys (SAML) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden. Välfärdsområdesfullmäktige valde Arto Kujala (SAML) som en ny ledamot i välfärdsområdesstyrelsen.

Godkännande av investeringsplanen

Välfärdsområdesfullmäktige godkände investeringsplanen för åren 2023–2027 med ett totalt saldo på cirka 52,3 miljoner euro.

Godkännande av serviceavtal med HPK Palvelut Oy

Välfärdsområdesfullmäktige godkände serviceavtalet med HPK Palvelut Oy enligt förslaget. HPK Palvelut Oy är ett gemensamt aktiebolag av Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stad, som producerar personalförvaltnings-, ekonomi-, ICT- och översättningstjänster för de båda aktörerna. Bägge delägarna ingår skilda serviceavtal med bolaget i vilka fastställs den producerade servicens innehåll, volym, längd och pris liksom också övriga villkor på ett sätt som är bindande för parterna. Det uppskattas av välfärdsområdets serviceavtalsenliga totalkostnader år 2023 uppgår till 4 480 000 euro.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.

Se också

Alla aktuella