Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde har valts

Vid välfärdsområdesvalet till områdesfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde valdes det 59 fullmäktigeledamöter. Områdesfullmäktige inleder sitt arbete i mars 2022.

Svenska folkpartiet i Finland (20 mandat), Samlingspartiet (13 mandat) och Finlands Socialdemokratiska Parti (10 mandat) har de största fullmäktigegrupperna i områdesfullmäktige. Valdeltagandet i Östra Nylands välfärdsområde var den sjunde största bland alla välfärdsområden. Resultaten fastställs efter den officiella rösträkningen 26.1.2022.

Valdeltagandet i Östra Nylands välfärdsområde

Valdeltagandet i Östra Nylands välfärdsområde var 48,5 %. Av totalt 79 249 röstberättigade var det 38 417 som röstade i Östra Nyland. I områdets kommuner var valdeltagandet störst i Sibbo. Man röstade aktivast på förhand i Borgå medan valdeltagandet på valdagen var störst i Sibbo. Totalt var det 27,8 % av röstberättigade i Östra Nyland som röstade på förhand.

Resultaten från områdesvalet i Östra Nylands välfärdsområde

I Östra Nyland kandiderade 371 personer i tolv olika partier. Utöver de tre största fullmäktigegrupperna valdes det 4 fullmäktigeledamöter från Sannfinländarna, 4 från Gröna förbundet, 3 från Centern i Finland. Rörelse Nu fick 2 mandat, Kristdemokraterna i Finland 2 mandat och Vänsterförbundet 1 mandat.

Till Östra Nylands välfärdsområde hör sju kommuner: Borgå, Lovisa, Sibbo, Mörskom, Lappträsk, Askola och Pukkila. Av ledamöterna i områdesfullmäktige i Östra Nyland är 27 från Borgå. Av fullmäktigeledamöterna bor 15 i Sibbo, 7 i Lovisa, 6 i Askola, 2 i Mörskom, 1 i Lappträsk och 1 i Pukkila.

En knapp majoritet, 30 (50,8 %), av ledamöter i östra Nyland är kvinnor. Av ledamöterna är 29, dvs. 49,2 %, män. Av fullmäktigeledamöterna är hälften kvinnor och hälften män. 5 av ledamöterna är under 35-åriga, 43 är 35–64-åriga och 11 är över 65-åriga.

Den egentliga valdagen i Finlands första områdesval var 23.1.2022. Förhandsröstning i Finland var 12–18.1.2022. Valet ordnades i 21 välfärdsområden. Valdeltagandet i områdesvalet i hela landet var 47,5 %. Valdeltagandet i förhandsröstningen i hela landet var 26,5 % och på den egentliga valdagen 21,0 %.

Statistik: Resultat från områdesvalet i Östra Nylands välfärdsområde och fullmäktigeledamöter

Resultat, partier och kandidater i resultatservicen (vaalit.fi).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Valdeltagandet i kommunerna i Östra Nylands välfärdsområde (vaalit.fi).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Partier som fått minst ett mandat i områdesfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Partiet som fick mest röster enligt kommuner i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Fullmäktigeledamöterna i Östra Nylands välfärdsområde enligt hemkommuner (YLE).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Åldersfördelningen bland fullmäktigeledamöterna i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Könsfördelningen bland fullmäktigeledamöterna i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Områdesfullmäktige och fullmäktigeledamöterna enligt partier (vaalit.fi).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Områdesfullmäktige och fullmäktigeledamöterna enligt partier (YLE).(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)