Siirry sisältöön
Sök på sidan

Områdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde har valts

Vid välfärdsområdesvalet till områdesfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde valdes det 59 fullmäktigeledamöter. Områdesfullmäktige inleder sitt arbete i mars 2022.

Svenska folkpartiet i Finland (20 mandat), Samlingspartiet (13 mandat) och Finlands Socialdemokratiska Parti (10 mandat) har de största fullmäktigegrupperna i områdesfullmäktige. Valdeltagandet i Östra Nylands välfärdsområde var den sjunde största bland alla välfärdsområden. Resultaten fastställs efter den officiella rösträkningen 26.1.2022.

Valdeltagandet i Östra Nylands välfärdsområde

Valdeltagandet i Östra Nylands välfärdsområde var 48,5 %. Av totalt 79 249 röstberättigade var det 38 417 som röstade i Östra Nyland. I områdets kommuner var valdeltagandet störst i Sibbo. Man röstade aktivast på förhand i Borgå medan valdeltagandet på valdagen var störst i Sibbo. Totalt var det 27,8 % av röstberättigade i Östra Nyland som röstade på förhand.

Resultaten från områdesvalet i Östra Nylands välfärdsområde

I Östra Nyland kandiderade 371 personer i tolv olika partier. Utöver de tre största fullmäktigegrupperna valdes det 4 fullmäktigeledamöter från Sannfinländarna, 4 från Gröna förbundet, 3 från Centern i Finland. Rörelse Nu fick 2 mandat, Kristdemokraterna i Finland 2 mandat och Vänsterförbundet 1 mandat.

Till Östra Nylands välfärdsområde hör sju kommuner: Borgå, Lovisa, Sibbo, Mörskom, Lappträsk, Askola och Pukkila. Av ledamöterna i områdesfullmäktige i Östra Nyland är 27 från Borgå. Av fullmäktigeledamöterna bor 15 i Sibbo, 7 i Lovisa, 6 i Askola, 2 i Mörskom, 1 i Lappträsk och 1 i Pukkila.

En knapp majoritet, 30 (50,8 %), av ledamöter i östra Nyland är kvinnor. Av ledamöterna är 29, dvs. 49,2 %, män. Av fullmäktigeledamöterna är hälften kvinnor och hälften män. 5 av ledamöterna är under 35-åriga, 43 är 35–64-åriga och 11 är över 65-åriga.

Den egentliga valdagen i Finlands första områdesval var 23.1.2022. Förhandsröstning i Finland var 12–18.1.2022. Valet ordnades i 21 välfärdsområden. Valdeltagandet i områdesvalet i hela landet var 47,5 %. Valdeltagandet i förhandsröstningen i hela landet var 26,5 % och på den egentliga valdagen 21,0 %.

Statistik: Resultat från områdesvalet i Östra Nylands välfärdsområde och fullmäktigeledamöter

Resultat, partier och kandidater i resultatservicen (vaalit.fi).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Valdeltagandet i kommunerna i Östra Nylands välfärdsområde (vaalit.fi).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Partier som fått minst ett mandat i områdesfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Partiet som fick mest röster enligt kommuner i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Fullmäktigeledamöterna i Östra Nylands välfärdsområde enligt hemkommuner (YLE).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Åldersfördelningen bland fullmäktigeledamöterna i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Könsfördelningen bland fullmäktigeledamöterna i Östra Nylands välfärdsområde (YLE).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Områdesfullmäktige och fullmäktigeledamöterna enligt partier (vaalit.fi).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Områdesfullmäktige och fullmäktigeledamöterna enligt partier (YLE).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)